Cenab-ı Hak; İki cihan serveri Efendimiz s.a.v'i en mükemmel şekilde yaratmış ve sünneti doğutşan olması vb. hallerdende arındırmıştır.  Okumayı bir beşer vasıtası ile öğrenmemiştir. Peki Peygamber efendimiz s.a.v. hiç yazı yazdı mı?


Kadı Iyad'ın, Muaviye yoluyla kaydettiği bir rivayete göre Muaviye, Pey­gamber (sav)'ın önünde yazı yazarken ona şöyle buyurmuştur:

"Mürekkeb hokkasını (önüne) bırak. Kalemin ucunu sivrilt, "be"yi doğru çek, "sin"(in diş­lerin)! birbirinden ayır, "mim"i kör yapma, Allah lafzını güzel yaz, er-Rahman lafzını uzat, er-Rahlm'in harflerini de açık seçik olarak yaz."

Kadı Iyad dedi ki: Bu rivayet itibariyle, Peygamber (sav)'ın yazı yazdığı fiilen sahih olmamak­la birlikte, ona yazı ilminin bağışlanmış, bununla birlikte okuma ve yazma­sının engellenmiş olması uzak bir ihtimal değildir.

Derim ki: Bu hususta sahih olan budur. O tek bir harf dahi yazmamıştır. Ancak yazı yazanlara emirler vermiştir. Aynı şekilde ne okumuş, ne de harf­leri hecelemiştir. Şayet: Peygamber (sav) Deccal'i söz konusu ederken "göz­leri arasında (alnının ortasında) "kef", "elif, fe ve ra" (kâfir) yazılıdır" diye­rek harf hecelemiştir. Siz ise mucize onun ümmi oluşu ile gerçekleşir demek­tesiniz.

Yüce Allah da:
"Sen bundan önce hiçbir kitap okumuş değildin" diye buyurduğu gibi, Peygamber (sav) da:

"Biz ümmi bir ümmetiz, ne yaza­rız, ne hesab ederiz" demiştir.
Bu nasıl olur? denilirse, cevap Huzeyfe yoluy­la gelen hadiste Peygamber (sav)'ın açıkça belirttiği şu ifadesidir. Hadis de, Kur'ân-ı Kerîm gibi bir bölümü, diğer bir bölümünü açıklar. Huzeyfe yoluy­la gelen hadiste Peygamber şöyle buyurmaktadır: "Yazmayı bilen ve bilme­yen her mü'min onu okur."
(Müslim. IV, 2248, 2249)

Görüldüğü gibi bu hususta Peygamber Efen­dimiz (s.a.v.) ümmi olanlar arasından yazmayı bilmeyenleri açıkça zikretmiştir. Bu ise olabildiğince açık bir cevaptır.

Not: Bu bilgiler Kurtubi tefsiri Ankebut suresinin 48. ayetin tefsirinde geçmektedir.

Kemal Ekrem Soylu / Araştırma
incemeseleler.com


   
© incemeseleler.com