Abdül Halik Gücdüvani Hazretlerinden, günlük hayattaki davranışlarımızda dikkat etmemiz icap eden hassasiyetlerle alakalı, kaplerimize ilaç, saadet reçetesi.


Ey Oğul!

* Bütün hallerinde ilim, edep ve takvâ üzere ol!

* Geçmiş büyüklerin eserlerini oku, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemâat yolunda git!

* Fıkıh ve hadis öğren. Câhillikten, cahillerden ve câhil sofu olmaktan sakın!

* Namazlarını mutlaka cemâatle kıl, zarûret yoksa imam veya müezzin olma!

* Şöhretten kaç; şöhrette âfet vardır.

* Dünyanın makam ve mevkiine bağlanma, fânîye gönül verme, sevgine yazık olur.

* Kendini halktan üstün görme! Halkın içine de fazla girme, onlarla işin bitince hemen kenâra çekil. Yalnızlığa alış, uzleti sev!

* Mahkeme işlerine bulaşma! Kimseye kefil olma, rezil olursun. Halkın vasiyetlerine  karışma!

* Devlet adamlarıyla düşüp kalkma!

* Kendi adına dergah kurma, dergahlarda devamlı oturma.

* Boş durma; insanlara hizmet et!

* Müzik dinleme, kalbin kararır, ve orada günah tohumları yeşerir.

* Kalp huzurunu her şeye tercih et.

* Az ye, az konuş, az uyu! Helâlden kazanıp helâl yemeye çalış, şüphelilerden elini çek ki, huzurun bozulmasın!

* Kadınlarla, zenginlerle ve pısırık kimselerle düşüp kalkma!

* Yerli, yersiz çok gülme, kahkaha ile aslâ... Çok gülmek, ölümü unutturur, insanın heybetini giderir, edebini yok eder.

* Kimseyi küçümseme, herkese şefkatle bak.

* Dışını süsleyip içini unutanlardan olma! Çünkü İçi harap olanlar, dışın ziynetiyle meşgul olur.

* Elbisen sâde olsun, fakirlikten ve fakir görünmekten korkma! Asıl sermayen din ilmi olsun; ilmin yoksa kendini zengin sayma!

* Halktan nefret etme! Kimseden nefsin için bir şey isteme, ve kimseyi kendine hizmet için çağırma!

* Mürşid-i kâmillere malınla ve canınla hizmet et! Onların hallerini akılla değerlendirmeye kalkma! Onları aslâ kınama; Allah dostlarıyla uğraşanlar felâh bulmaz.

* Allah yoluna baş koymuş samîmî sofilerden ayrılma!

* Dünya ve dünya ehline gönül verme! Evini ibâdetsiz bırakıp, kabre çevirme. Nâfileleri evinde kıl ve mümkün olduğu kadar çoğalt!

* Dâima gönlün mahzun, gözün yaşlı olsun! Zikrullah ile arkadaş ol, Allahü Teâlâ’nın yakınlığını hisset ve Allah ile huzur bul!

* Bütün işlerinde ihlâslı, duâ ederken samîmi ol! Dilin istediğini kalbin de istesin
 

ABDÜLHÂLİK GÜCDEVÂNÎ K.S.

 

   
© incemeseleler.com