“Duaların sonunda Savatı şerife ile beraber niçin Fatiha-i şerife okunuyor, acaba imam Fatiha dediğinde, Fatiha okumak vacip midir?Böyle sualler ile günlük hayatta çok sıkça karşılaşırız.

Duaların ve aşırların sonunda “Fatiha” denildiğinde bu, bir tavsiyeden ibarettir. Çünkü böyle yerlerde Fatiha şerife okumak aslen vacip olmayıp sadece müstehaptır. Mükellef üzerine vacip (farz) olmayan bir husus hangi ifade ile söylenilirse söylenilsin vücup ifade edici olmaz.

Cenab-ı Hak Yunus Süresi 10. ayetinde cennet ehlinin dualarından haber veriyor.

“Amma iman edip güzel ameller işleyenler onların Rabb’ı kendilerini imanları sebebiyle hidayete erdirir, naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar. Orada duaları “Sübhanekellahümme” sağlıkları “Selam” dualarının sonu da hakikat “Elhamdülillahi rabbil alemin” dir.”

Dikkat edilirse Cennet ehlinin duasında üç şey mevcuttur. Birincisi tesbih, ikincisi selam sonuncusu ise hamd.

Bu ayet-i celileyi tefsir eden İmam-ı Kurtubî hazretleri: “Dua eden kimse, duasını cennet ehlinin yapmış olduğu dua gibi bitirmesi müstehaptır. Bu sebeple duanın sonunda “Saffat” süresinin son üç ayetini, peygamberler üzerine salatü selamı ve Fatiha-ı şerifeyi okumak güzel görülmüştür, der. (Tefsir-i Kurtubî c.8 s.314 Beyrut Lübnan)

   
© incemeseleler.com