İlim tahsil etmek, öğrenmek ve öğretmek Hz. Allah indinde çok önemli mükafatlara vesiledir. İşte birbirinden dikkat çekici hadisi şerifler. Hepsini okuyunve ezberleyin, hatta kayıt altına alın.

 H.Ş. Dilin verdiği sadakadan üstün sadaka yoktur. Zira, dil vâsıtasıyla bir Müslüman’a iyilik edilir, fayda verilir, diğer Müslüman’dan da zarar giderilir.  Kenzül-Hafâ (Dili din gayretinde olan kurtulur, gayretsiz helâk olur, hak ettiğini bulur.)

Kötülüğü görüp de eliyle diliyle ve kalbiyle men etmeyen kişi yaşayan ölüdür. Huzeyfe R.A.(Din gayreti olmayanda hakîkî hayat yoktur.)H.Ş.: En üstün sadaka şefâat eden dildir ki sen onunla esiri kurtarır, cinayeti önler, iyiliği tavsiye eder ve kardeşini hayra ulaştırır, onun hoşlanmadığı şeyi de önlersin.  Ramuz 1060 (Kurtuluş ilacı, selâmet yolu...)

H.Ş. İlimden bir mesele öğrendiğin zaman, o senin için kabul edilmiş  bin  rekat  nâfile  namaz kılmandan hayırlıdır. Bunu insanlara öğrettiğinde -amel edilsin veya edilmesin-, yine senin için kabul olunmuş bin rekat nâfile namaz kılmandan hayırlıdır.  Râmuz 39/8

 H.Ş.: Hiç kimse, insanlar arasında yayılan (gönüller dirilten) ilim değerinde sadaka veremez  Taberânî

 H.Ş.: Bir saat oturup ilimden bir mesele öğrenmek, bana bir geceyi sabaha kadar ibâdetle geçirmekten daha sevimlidir.  Beyhakî (İbâdet, şahsına hizmet olur, ilim, insanları ihyâ eder, iki âlemde saâdete sebeptir.)

H.Ş.: Bir kimsenin işittiği bir kelimelik hikmet(li söz) bir yıl (nâfile) ibâdetden hayırlıdır.   Buhârî - Müslim

 H.Ş.: Bir kimse insanlara öğretmek maksadıyla ilimden bir mesele öğrenmiş olsa, kendisine yetmiş sıddîkın sevâbı verilir. Deylemî

H.Ş.: Melekler ilim tahsil eden talebenin yaptığı (işten) hoşnut oldukları için ayakları altına kanatlarını sererler. Beyhakî  (1001 Hadis 166)

Hâsılı ilim: sırr-ı saâdet, sebeb-i selâmet, huzûra sebep, yüce devlet, büyük nimettir...  Cehâlet bunun tersi; hepsi dalâlet, hepsi nedâmettir.
 
İncemeseleler.com / Arşiv

   
© incemeseleler.com