Gerek düğünlerde gerek başka merasimlerde ilahi ile ya da başlıbaşına def çalmak uygun mudur? İslam alimlerinin bu hususta rivayetleri var mıdır?

İmam Ebu Yusuf hazretlerine def çalmanın hükmü sorulduğunda, düğün dışında çalınmasını kabul etmemiştir. Bayram günlerinde def çalmak caizdir. Bunlardan da anlaşılacağı üzere, def bir eğlence aletidir. Bununl şarkı, türkü söylemek caiz olmadığı gibi, ilahi söylemek dahi uygun değildir. Hazreti İmamın bu fetvası İmam Serahsi\'nin "Muhiyt" kitabında ve Fetavayı Hindiyye'de yer almaktadır.

Resulullahı övmek ibadettir. İbadet ile eğlence bir arada olmaz. Kimyayı Saadet kitabında, İmam Gazali hazretleri Resulullah Efendimizin kendisini def ile öven kişilerden bunu menettiğini nakletmektedir.

Selam ve dua ile..

Muallim Abi / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com