Kabir alemine girdikten sonra ruhun cesede iade edileceği ve sual sorguların bu şekilde olacağı yaygın olan görüştür. Zira Kur'an-ı Kerimde "Sizi topraktan yarattık ve oraya iade edeceğiz." s. taha 55 ayeti ile de kasd edilen olduğunu müfessirler izah etmişlerdir. Ancak ruhun daha sonra alemi berzahtaki makamında mı yoksa kabrinde baki mi kalacağı hususunda ihtilaflar var. Abdül Aziz Debbağ Hz.leri bu hususta İbriz isimli eserinde şöyle diyor.


" Zat ölünce ruh berzah alemine intikal eder. Zatın kabirde kokuşup didişmesi ve çürümeye yüz tutmasıyla ruhun ondaki sırrı da ayrılır.
Bazen o sır kabirle ittisal halinde olur da öylece kalır. Bu daha çok bazı velilerde görülmektedir.
Böylece zatın imanının nuru kabrinin üzerinde bir sütun gibi uzanıp kalır, berzahtaki ruhuna doğru yükselir. Daha önce nasıl zat ile kaim olma durumu var idiyse yine (ona yakın bir ittisal ile) baplır kalır.

Bir çok defalar Fas şehrinin kabristanlığına ve o cihetteki kabirlere bakarım da nurların yerden çıkıp bir kamış gibi berzah alemindeki yerlerine doğru yükseldiğini görürüm; böylece bu nurların sahiplerinin velilerden olduğunu anlarım.
"

incemeseleler.com-araştırma / Kemal Ekrem Soylu

   
© incemeseleler.com