Meşhur lugat kitabı Ahteri Kebiri tanıyalım

Yayınlanma Eser Meseleleri

“Ahterî-i Kebîr”in müellifi, büyük lugat âlimi Ahterî mahlaslı Muslihiddin Mustafa bin Şemseddin Karahisârî merhumdur. Kanuni Sultan Süleyman Hân devrinde yaşayan Ahterî (rh.), Afyonkarahisar'da doğdu. Kesin olmamakla beraber 1496 yılı, dünyaya geliş tarihi olarak gösterilmektedir. Babası, meşhur hattatlardan Şemseddin Ahmed Çelebi'dir.

Fıkh-ül Ekber'de nasıl tahribat yapıldı?

Yayınlanma Eser Meseleleri

İmam Ebu Hanifeye (radıyallâhu anhu) ait olan "Fikhu’l Ekber" kitabı için Molla Aliyyu’l Karinin yaptığı şerhini (açıklamasını) Yunus Vehbi Yavuz tercüme ederek Çagrı Yayınlarının yayımlamış olduğu bu kitap tahrifat (değiştirmeler) ve tercüme hataları içermektedir.

Şimdi buna tefsir diyecek miyiz?

Yayınlanma Eser Meseleleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2001'de yeni ve daha anlaşılır bir Kur'an meal ve tefsiri hazırlatmaya karar verdi. Hazırlama işi 4 ilahiyat profesörüne havale edildi. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş.

Çok güzel bir eser

Yayınlanma Eser Meseleleri

Geçenlerde bulunduğum şehirde ismi önemli olmayan bir cemiyet tarafından, müslümanlara faide sağlasın diye kitap fuarı düzenlendi. Bu fuarın organizatörlerinden biri de benim samimi bir dostum.