Hepsi dikkate şayan hadiseler, fıkralar ve büyüklerin sözlerinden derlenen güzel bir arşiv


Hikâye:

Bâyezid-i Bestâmi Hazretlerinden keramet istediler.

-Biz kerâmeti Abdullah Râî’ye verdik” buyurdu ve yerini tarif edip yanına gönderdi. Kurtlarla koyunları barışmış görünce hayret eder.

Abdullah Râî elindeki çomağı ikiye bölüp birini sağa diker o anda beyaz üzüm biter, diğerini sola diker siyah üzüm biter “Şu beyaz benim, siyah da senindir” der. Zira kalbin kara, yüzün kara, senin için olan üzüm de kara oldu ihtarında bulunur.

Ayaklarına kapanıp özür dileyince: “Ona da karışmam, üstadıma git!.. “ der.

Hikâye:

Karun, Musa A.S.’a zengin olmak için rica eder. “Senin halin iyidir” dediği halde israr edince ilm-i iksiri talim

   
© incemeseleler.com