Meşhur Muhtar Es-Sekafî’nin babası ve Eshâb-ı Kirâm’ın yiğitlerindendir. Hz. Ömer R.A. kendisini Hicrî 13 târihinde Irak başkumandanlığı ile harbe memur ettiler. Fırat üzerinde Ebû Ubeyd Köprüsü diye bilinen meşhur eser zât-ı şerifleri tarafından yaptırılmıştır. Ebû Ubeyd Hz’nin orada İranlılarla olan muhârebesi “Köprü Vak’ası” adıyla meşhurdur. İran ordusunda fil üzerinde cenkçiler olduğundan Arap atları fillerden ürkmüştü. Ebû Ubeyd Hz., askerlerini piyâde olarak dalkılıç fillerin üzerine  hücum ettirdi, kendisi de bir filin kolanını mahfesinin bağını kesip üzerindeki askerlerin hepsini yere düşürüp öldürmüştü. Bunu gören İslâm askerleri cesâret alıp bir çok fil cenkçisini telef ettiler. Bu sırada Ebû Ubeyd Hz. kendisine karşı gelen bir filin hortumunu kestiyse de, fil ayağıyla Ebû Ubeyd Hz.’ni ezerek şehit etmiştir.

 

Kendisi Nebiyy-i Ekrem Efendimiz’in âzatlısı olup, Efendimize yemek pişirme hizmetinde bulunmuştur.

   
© incemeseleler.com