Mekke-i Mükerreme’nin fethinden sonra Hz. Fahr-i Âlem Efendimiz, henüz îman ile şereflenmemiş bulunan Ebû Mahzûre’nin, bâzı kefere gençlerle birlikte Mekke-i Mükerreme dışında ezanı alaylı bir şekilde taklit ederek okuduğunu duyup, huzurlarına istedi. Ebû Mahzûre kendisinin îdam edileceğini sanırdı. Rasûlüllah (S.A.V.) ise kendisine îman etmesini teklif ederek bilakis taltifte bulunduğundan hemen îman etti. Sultanül-Enbiyâ Hz. onu Mekke-i Mükerreme’ye müezzin tâyin etmiştir.

 

Sesi güzeldi. Ölünceye kadar Mekke-i Müker-reme’de müezzin olarak kaldı. Hz. Fâruk kendisine:

-“Bağırırken göbeğinin altındaki kordon yarılır diye korkmaz mısın” diyerek takılırdı.

   
© incemeseleler.com