252. Size bir hediye verildiğinde ona bir misliyle mu-kâbele edin. Eğer buna gücünüz yetmezse onu karşılaya-cak derecede kendisine duâ edin. (İhya C.1 S.619)

253. Bir kimseye hediye verildiğinde yanında bulunan-lar o hediyeye ortaktır. (İhya C.1 S.633)

254. Kişinin kardeşine verdiği hediyenin en efdali gü-müş (para) vermek veya ekmek yedirmektir. (İhya C.1 S.633)

   
© incemeseleler.com