251. Dilenci hakîkaten muhtaçsa, onu kovan felâh bul-maz. (İhya C.1 S.627)

   
© incemeseleler.com