Arap kabile reislerinden Avf bin Milham, kızı Ümmü İnas'ı yine Arab'ın ileri gelenlerinden biriyle evlendirmeye karar vermişti. Milham'ın hanımı Ümame, gelin olacağı gün kızını karşısına oturtmuş, asırlardır tazeliğini ve kıymetini muhafaza eden şu nasihatleri yapmıştı:

"Yavrum!

Vasiyet ve nasihat, bir kimseyi hayra sevketmek içindir.

Edepli ve terbiyeli olmak, yahut zengin birinin evladı olarak herkesin yanında makbul ve haysiyetli olmak insana kafi gel­seydi, sana nasihata lüzum görmezdim.

Aslında nasihat ve tavsiye, unutulanın hatırlanmasına, bi­linmeyenin öğrenilmesine sebep olur. Bunun için nasihatte bir çok faydalar vardır.

Sevgili Kızım!

Bir kız, annesi ve babası zengin diye evlenmeye muhtaç ol­masaydı, senin hiçbir zaman kocaya ihtiyacın olmazdı. Fakat, öyle değildir. Erkekler bizim için yaratıldığı gibi biz de erkekler için yaratıldık.

Kızım!

İçinde büyüdüğün bir evden çıkıp, hiç bilmediğin, tanımadığın bir eve gireceksin. Şimdiye kadar görüşüp konuşmadığın, huyunu suyunu bilmediğin birine hayat arkadaşı olacaksın. Sen onun hizmetçisi ol ki, o da sana kul-köle olsun."

Yavrum!

Sana şimdi bazı nasihatlerde bulunacağım. Onları iyice öğrenip, icap ettirdiği şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin. Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dün­yada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, ahirette de ebedi saadete ulaşırsın:

Kanaaatkar ol! Yani, kocan tarafından getirilen yenilecek veya giyilecek herşeyi memnuniyetle kabul et. Çünkü, kanaat, kalbi huzura kavuşturur.

Söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman itaat et. Kocana itiraz etme. Onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekildeki ha­reketlerin aynı zamanda Cenab-ı Hakk’ın rızasına da uygun olur.

Kocanın görebileceği her yere dikkat et. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın.

Kötü koku yayılma ihtimali olan yerlere dikkat et. Onları bul ve temizle. Evin her zaman güzel kokularla dolu olsun.

Şunu iyi bil; temizlik ve güzellik en iyi şekilde su ile müm­kündür. Her şey su ile temizlenir. İçme ve kullanma sularının temiz olmasına çok dikkat et.

Kocanın yemek saati ile uyku zamanına dikkat et.

Yemeğini, adeti nasılsa ona göre hazırla. Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir. Çünkü açlık insanı ateşlendirir. Uykusuzluk ise, öfkelenmeye sebep olur.

Kocanın mallarını ve eşyasını iyi koru. Mal ve eşyayı koru­man senin iyi iş bildiğini gösterir.

Kocanın yakınlarına güzel muamelede bulun. Bu, senin iyi idareci olduğunu belirtir.

Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan, sana darılır. Vefasızlık etmeyeceğinden bile emin olamazsın.                

Kocana hürmet et; emirlerini yerine getir. Ona karşı gelme.

Eğer karşı gelir, isyan edersen, kızıp öfkelenmesine, hatta düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Kocanın üzüntülü ve kederli zamanlarında neşeli görünme. Onun üzüntüsünü paylaş. O neşeli ise sen de neşeli görünmeye çalış.

Kısaca:

Kızım! Kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan, kendini o kadar çok sevdirirsin. Rızasına ne derece uygun ha­reket edersen, o kadar sevgisini kazanırsın.

Bunları yapabilmen, onun isteklerini kendi isteklerine, onun rızasını kendi arzularına tercih etmenle mümkün olabi­lir.

Ümame'nin kendi tecrübelerinden faydalanarak, kızına yapmış olduğu bu nasihatler; kocasıyla iyi ge­çinmek, evi iyi idare etmek ve huzur içinde hayatın tadını çıkararak yaşamak isteyen hanımların yapması gereken hareketlerdir. Bu sözler bütün kadınların ku­laklarına küpe olmalı, bu nasihatler doğrultusunda kendilerine bir yön tayin etmelidirler.

. 

. 

Ali Eren - İzdivaç ve Mahremiyetleri 

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com