بسم الله الر حمن الرحيم

المكتوب الثامن والتسعون98.mektup

Kimedir?

 إلى عبد القادر ولد الشيخ زكريا

Şeyh Zekeriyyanın oğlu Abdulkadire yazılmıştır.

Ne hakkındadır?

  فى التحريضTeşvik hakkındadır  

Neye?

على الرفقYumuşak huylu olmaya  

Daha?

وترك العنف Şiddeti terketmeye

Ne ile teşvik?

بإيراد الأحاديثHadisi şerifleri irad etmek ile

على مصدرها الصلاة والسلامO hadislerin kaynağı olan Rasulullah efendimize salat ve selam olsun

نسأل اللهBiz Allahü Tealdan isteriz  

Neyi?

الاستقامة على مركز العدالة .Adalet merkezi üzerinde istikameti”doğruluğu”

 ولنورد Biz irad edeceğiz “getireceğiz”

Neyi?

أحاديث نبويةHadisi nebevileri  

عليهO nebi üzerine olsun  

Neden?

من الصلوات أفضلها Salatın en faziletlisi

Daha?

ومن التسليمات أكملهاSelamın en ekmeli

الواردةvarit olan

Ne hakkında?

 فى باب التذكيرHatırlatma babında

والوعظ والنصيحةVaz ve nasihat hakkında

يسر الله سبحانهAllah Sübhanehü müyesser kılsın  

Neye?

العمل بمقتضاها .Hadisi Şeriflerin muktezası ile amel etmeyi

قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) :Rasülullah Sallellahü aleyhivesellem buyurdu

( إن الله Muhakkak Hz Allah

Nedir?

رفيقRefiktır

 يحب الرفق Rafikı”yumuşak huylu olanı”sever

ويعطىİhsan eder  

Kim üzerine?

على الرفقRıfk sahibi üzerine

Neyi ihsan ?

 ما لا يعطى على العنفSertlik üzerine vermediği şeyi

 وما لا يعطى على ما سواه )Rıfkın dışındakine vermedi şeyi

 رواه مسلم .”müslimin rivayeti”

 وفى رواية له Başka rivayetinde  

قال لعائشة Aişe r.anha ya buyurdu

( رضى اللهAllahü Teala razı olsun

Kimden?

عنها وعن أبويهاAişe validemizden ve anne-babasından ) : 

( عليكSenin üzerine vacibdir  

Ne vacib?

بالرفقRıfk-yumuşaklık

 وإياكSen sakınman

 والعنف والفحش Sertlik ve kötüsöz söylemekten

فإن الرفق Çünkü rıfk”yumaşak huylulu”

لا يكون فى شئHiçbir şeyde olmaz  

إلا زانه Ancak onu süsler

 ولا ينزعYumuşaklık çıkarılmaz

Neden?

 من شئHiçbir şeyden

 إلا شانهAncak onu lekeler )

وقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام والتحية Rasullah s.a.v buyurdu

 أيضا ( من (١) يحرم الرفقKim ki rıfktan mahrum edilmiş ise

 يحرم الخير )Hayırdan mahrumdur

 وقال عليه الصلاة والسلام أيضا : Rasullah s.a.v buyurdu Yine

( إن (٢) من أحبكم إلىّSizin bana en sevimli olanınız

Kimdir?

 أحسنكم أخلاقا )Ahlak bakımından en güzel olanınızdır

 وقال عليه الصلاة والسلام أيضا Rasullah s.a.v buyurdu Yine

( من (٣) أعطى حظهKimki payı verilmiş ise

Neden?

 من الرفقRıfktan,yumuşaklıktan

أعطى حظه من الدنيا والآخرة )Dünya ve ahretten payı-nasibi verilmiştir

 وقال عليه الصلاة والسلام : Rasullah s.a.v buyurdu Yine

( الحياء (٤) من الإيمانHaya imandandır

 والإيمان فى الجنة  ،İman cennettedir

 والبذاءمن الجفاء Hayasızlık cefadandır

والجفاء فى النار )Cefa cehennemdedir

 . إن (٥) الله يبغضMuhakkak Hz Allah buğuz eder

Kime?

 الفحشاء البذى )Kötü söz söyleyene

( ألا أخبركم (٦)Dikkat edin size haber veriyorum

Kimden?

 بمن يحرم على النارAteşe haram olan kişiden

وبمنO kişi ki,

 يحرم النار عليه Ona cehennem ateşi haram kılınmıştır

Kim üzerine?

على كل هين لين قريب سهل ) Her kolaylık gösteren yumuşak cana yakın kişi üzerine  

( المؤمنونMü’minler

Kimdir?

 (٧) هينون لينونKolaylık gösteren-yumuşak kişilerdir

 كالجمل الأنفBurunluk takılmış-uysal deve gibidir

 إن قيد انقادBağlanırsa itaat eder -  

وإن استنيخÇöktürülür ise

Ne üzerine?

 على صخرةBirkaya üzerine  

استناخ )Çöker

 ( من (٨) كظم غيظاً Kim ki öfkesini yener ise

وهو يقدرHalbuki o muktedirdi”gücü yetiyordu”

  أن ينفذه Öfkelenmeye,

دعاه الله Allahü Teala onu çağırır

Nereye?

على رؤوس الخلائق يوم القيامةKıyamet gününde mehlukatın önünde

  حتى يخيرهOnu mahayyer bırakır

Ne hakkında?

 فى أى الحور شاء )Dilediği huri hakkında  

( إن (٩) رجلاBir adam

 قال للنبى صلى الله عليه وسلمRasülüllah s.a.v ‘e dedi  

أوصنى .Bana vasiyet et

  قال :Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu

Ne buyurdu?

 لا تغضب Öfkelenme

فردد مرارا .Adam defaatle murat etti  

قال : لا تغضب ) Rasulullah s.a.v efendimiz her defada gadablanma buyurdu

( ألاDikkat gösterin

 أخبركمSize haber veriyorum

Kimi?

 بأهل الجنةCennet ehlini

 كل ضعيف مستضعفHer zaıf ve muztazaf kimse ki

 لو أقسم على اللهAllaha kasem etseler

 لأبره Onu yalan çıkarmaz,yeminini kabul eder

 ألاUyanınız

 أخبركم بأهل النارSize cehennem ehlinden haber veriyorum?

 كل عتو خواط مستكبر ) Her serkeş,kibirli,müstekbir kimsedir.

( إذا (١٠) غضب أحدكمSizden biriniz öfkelendiği zaman

 وهو قائم Ayakta olduğu halde

فليجلسOtursun

 فإن ذهب عنه الغضبOturduğunda kendinden azab giderse

 وإلاEğer gadamı gitmezse

 فليضطجع ) ,Yanı özerine yatsın

( إن (١١) الغضبMuhakkak gadab,öfke

 ليفسد الإيمانİmanı ifsat eder

 كما يفسد الصبر العسل ) Sabır ağacının balı bozduğu gibi

( من (١٢) تواضع لله  Kim ki Allah için tevazu ederse

رفعه اللهAllahü Teala onu yükseltir

 فهو فى نفسه صغير Halbuki o kendi nefsinde küçüktür

 وفى أعين الناسİnsanların gözünde

 عظيمBüyüktür

 ومن تكبرKimki  büyüklenir ise

 وضعه اللهAllahü Teala onu alçaltır

 فهو فى أعين الناس صغيرHalbuki o insanların gözünde küçüktür

 وفى نفسهKendi nefisinde

Nedir?

 كبيرBüyüktür

 حتى لهو أهونHatta daha aşağıdadır

Nerede?

 عليهمİnsanların nezdinde

Neden aşağıdır?

 من كلب وخنزير )Kelp ve hınzırdan

 قال موسى (١٣) بن عمرانMusa bin Imran buyurdu

 على نبينا وعليه الصلاة والسلام :Salat ve selam Nebimiz ve onun üzerine olsun

( يا رب من أعز عبادك .Ya rabbi! Kullarının en üstünü kimdir?

 قالAllahü Teala buyurdu  

منO kimse ki,

 إذا قدر  Gücü yettiği zaman

غفر )Af edendir

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu

 ( من (١٤) خزن لسانهKimki lisanını korursa

 ستر الله عورته Allahü Teala ayıbını örter

 ومن كف غضبه Kim ki öfkesini tutarsa   

كف عنه الله عذابهAllahü Teala ondan azabını keser

 يوم القيامة Kıyamet gününde

ومن اعتذرKimki affını isterse

 إلى اللهAllahdan  Hz.

قبل الله عذره ) Allahü Teala özrünü kabul eder

وقال أيضا : Yine Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu

 ( من كانت لهKim için olursa

Ne?

  مظلمة لأخيهKardeşi için zulüm  

من عرضهIrzından

 أو شئVeya bir şeyden

 فيتحلل منهOndan halalleşsin  

قبل أن لا يكون دينار ولا درهمDinar ve dirhemin bulunmadığı gün gelmeden önce ”kıyamet günü”

 إن كان له O kimse için olursa

Ne?

عمل صالحAmeli Salih

 أخذo alır

 بقدر مظلمتهzulmeti miktarı

 وإن لم يكن حسناتEğer hasenatı olmazsa

 أخذ o alır

Neden?

 من سيآت صاحبه Hak taleb eden kişinin seyyiatından

 فحمل عليه )Zulm edene verilir

وقال ( عليه الصلاة والسلام ) أيضا : Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu

( أتدرونSiz bilirmisiniz?

 من المفلسMüflis  kimdir?

 قالوا المفلس فيناBizde müflis dediler

 من لا درهم له ولا متاع .Kendisi için dirhem ve metaı,malı olmayan kişidir

 فقال : Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu

 إن المفلس Muhakkak müflis

Kimden?

 من أمتىÜmmetimden  

من يأتى يوم القيامةKıyamet gününde gelen kimsedir

Ne ile?

 بصلاة وصيام وزكاة ، Namaz oruç ve zekatı ile

Daha?

ويأتىgelendir

 قد شتم هذا Buna şetmetmiş,küfretmiş

 وأخذ مال هذا  Bunun malını almış

وسفك دم هذاBunun kanını dökmüş

 وضرب هذا ،Bunu dövmüş

 فيعطى هذاHak sahibine verilir

Neden?

 من حسناتهOnun hasenelerinden

 وهذا من حسناته Filana hasenelerinden  

فإن فنيتEğer biterse

 حسناتهOnun haseneleri

 قبل أن يقضىÖdenmezden evvel

 ما عليهÜzerinde olan şey

 أخذ من خطاياهمMazlum olanın hatalarından alınır

فطرحت عليهonun üzerine atılır

  ثم طرح فى النار )sonra cehenneme atılır

 وعن (١٥) معاوية ( رضى الله عنه ) Muaviye r.a dan rivayet olundu

( أنه كتب إلى عائشة ( رضى الله عنها ) : Kendisi Aişe “r.anhüme” mektup yazdı

( أن أكتبى إلىBana yaz

Ne?

 كتاباBir mektup

 توصينى فيهO mektupta nasihat et  

ولا تكثرى .Çok olmadan uzatmadan

فكتبت Aişe Velidemiz yazdı  

سلام عليك .selam senin üzerine olsun

 أما بعدBundan sonra

 فإنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )Ben Rasulüllah s.a.v den işittim ki

 يقول :O şöyle söylüyordu

( من التمس رضا الله Kim Allahın Rızasını dilerse

بسخط الناسİnsanların öfkesi ile ( rağmen)  

كفاهHz.Allah ona kafidir  

Neye?

مؤنة الناس İnsanların eziyetinden

ومن التمس رضا الناسKim ki insanların rızasını dilerse

 بسخط اللهHz.Allahın gazabına rağmen  

وكله الله إلى الناس )Hz Allah Onu insanlara bırakır

والسلام عليك صدق Selam üzerine olsun doğru söylemiştir 

Kim?

رسول اللهAllahın Rasulü

 صلى الله تعالىAllahü Tealanın salatı olsun

Kim üzerine?

عليهRasulüllah efndimiz üzerine  

وعلى آلهEhli üzerine  

وسلم وباركAllahın selamı ve bereketi üzerlerin olsun

رزقنا الله سبحانه وإياكمAllah Sübhanehü sizi ve bizi Rızıklandırsın

Ne ile?

 التوفيق للعملAmel etmeye muvaffakiyet ile

Ne ile amel?

 بما أخبر بهKendisi ile haber verdiği şeye  

المخبر الصادق  Muhbiri sadıkın

 والسلام .Selamlar

 وهذه الأحاديثŞu hadisi şerifler

 وإن كتبت بدون ترجمةTercümesiz yazımış isede

 ولكن تفهم معانيهاLakin Hadisi şeriflerin manaları anlaşılır  

Ne ile?

بالرجوع إلى الشيخ جيو .Şeyh Ciyu’a rucu ile

 وينبغىLazım gelir

Ne?

 السعى والاجتهادKoşmak çalışmak

Niçin?

 للعمل بمقتضاهاBunların muktezı ile amel için

 بقاء الدنياDünyanın bekası

 قليل جداCidden azdır

 وعذاب الآخرة Ahiret azabı

Nedir?

 شديد فى الغايةGayet şiddetlidir  

ودائم ؛daimidir

 فعليكمBu taktirde sizin üzerinize lazımdır

Ne?

 استعمال العقل والفكرAklı ve fikri kullanmak

Daha?

 وأن لا يغترAldanmamak  

Neye?

بطراوة الدنياDünyanın tazeliğine  

الخالية عن الحلاوة ،Tattan hali olan

فإن كانت العزة والأفضليةİzzet ve fazilet olmuş olsaydı

Ne ile?

 بسبب الدنياDünya sebebi ile

 ينبغى أن تكون الكفارKafirlerin olması lazım gelirdi

 الذينO kafirler ki  

لهم حظ وافر من الدنياOnlara dünyadan haz ve nasib vardır  

O kafirlerin

أعز وأفضل من الكل ،Hekesten üstün  ve faziletli olması lazımdı

والانخداع بظاهر الدنياDünyanın zahirine aldanmak

Nedendi?

 من عدم العقلAkılsızlıktandır

وإنما اللائق بالعاقل ،Muhakkak Akıllıya münasib olan

Nedir?

 أن يغتنم فرصة أيام قليلةAz günleri fırsatı ganimet bilmesidir

 Daha?

وأن يجتهدÇalışması lazımdır

Nerede?

 فى تلك الفرصة اليسيرةKolay olan bu fırsatta  

Ne hakkında?

فى تحصيل مرضات الله تعالىAllahü Tealanın rızasını tahsıl hakkında

Daha ne lazımdır?

 والإحسان إلى خلق الله عز وجل ،Aziz ve celil olan Allahın mahlukatına ihsan,iyilik yapması

فإن التعظيم لأمر اللهAllahın emirlerini tazim

Daha?

 والشفقة على خلق اللهAllahu Tealanın mahlukatına şefkat göstermek

 كليهماBu her ikisi

Nedir?

 أصلان عظيمانİki büyük asıldır

Niçin?

 لأجل النجاة من عذاب الآخرة ،Ahiret azabından necat için

 وكلماHerbirşeyki

 أخبر به المخبر الصادق  Muhbiri Sadık o şeyi haber verdi

 فهو مطابقO mutabıktır

Neye?

 لنفس الأمرİşin aslına

 ليس بالهزلUydurma,şaka değildir

 ولا بالهذيان ،Hezeyan değildir

 فإلى متى يمتدNe zaman kadar uzayacak

 Ne?

نوم الغفلةGaflet uykusu

 والغرور !Aldanma uykusu

 أليس آخره وعقباهOnun sonu ve ukbası olamazmı

 Neye?

 إلى الفضيحة ؛ والحرمانMahrumiyet ve rüzvaylığa

 قال الله سبحانه * "Allah Sübhanehü buyurdu ki

 أفحسبتمSiz zanmı ediyorsunuz

 أنما خلقناكمBizim sizi halk ettiğimizi

 عبثاBoş yere

 وأنكم Siz

 إلينا لا ترجعون *Bize döndürülmeyeceksiniz

وإنى Muhakkak ben

وإن كنت أعلم Hernekadar bilsemde

Neyi?

أن وقتكSenin vaktin

 لا يقتضىİktiza etmiyor

Neyi?

 استماع أمثال هذه الكلماتBu kelimelerin emsalini işitmeye

Niçin?

 لكونك فى عنفوان الشباب ،Gençliğinin baharında olduğun için  

والتنعمات الدنيويةDünyevi nimetler

Nedir?

 ميسرة Kolaydır

والحكومة والتسلط Hüküm ve tesallut “makam ve yetki”

Kim üzerine?

على الخلق Halk üzerinde

حاصلة ،hasıl olur

 ولكن الشفقة Lakin şefkat

Kime?

على أحوالكSenin ahvaline olan

 كانت باعثةSebeb oldu

 على هذا القيل والقال ،”Bu kılve kale”sözlere

ولم يفت إلى الآنElan geçmemiştir

Ne?

 شئ من الفرصة ،Fırsattan bir şey  

والوقت قابلVakit kabildir  

Neye?

للتوبة والإنابةTevbe ve inabeye

 والشرط البلاغ ( ع )Şart olan teblığdir

( كفىKafidir

Ne?

 الحرفBir harf

Niçin?

لو فى داخل البيتEğer evde varsa

Kim?

 إنسان ) .İnsan

 

Tercüme

 

98.mektup Şeyh Zekeriyyanın oğlu Abdulkadire yazılmıştır.

 

Hadisi şerifleri irad etmek ile Yumuşak huylu olmaya ve Şiddeti"sertliği" terketmeye teşvik hakkındadır.O hadislerin kaynağı olan Rasulullah efendimize salat ve selam olsun.

 

Biz Allahü Tealdan Adalet merkezi üzerinde istikameti”doğruluğu” isteriz .

 

Biz vaz ve nasihat hakkında varit olan Hadisinebevileri iratedeceğiz"getireceğiz.Salatın en faziletlisi Selamın en ekmeli O nebi s.a.v üzerine olsun.Allah Sübhanehü Hadisi Şeriflerin muktezası ile amel etmeyi Müyesser kılsın.

( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى على ما سواه

Rasülullah Sallallhü aleyhivesellem buyurdu:Muhakkak Hz Allah refiktır.Refiki yumuşak huyluyu sever.Sertlik ve rıfkın dışındakilere vermediğini rıfka ihsan eder.

عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش فإن الرفق لا يكون فى شئ إلا زانه ولا ينزع من شئ إلا شانه

 

Başka bir rivayette,,Allahü Teala Aişe validemizden ve anne-babasından razı olsun.Efendimiz s.a.v Aişe r.anha buyurdu Rıfk "yumuşak huylu" o,öfke ve sertlikten sakın.Çünkü rıfk oldu herşeyi süsler.Rıfkın çıkarıldığı herşey lekelenir.

( من يحرم الرفق يحرم الخير

 

Rasülullah Sallallhü aleyhivesellem buyurdu:Kim ki rıfktan mahrum edilmiş ise Hayırdan mahrumdur

إن من أحبكم إلىّ أحسنكم أخلاقا.

 

Yine Rasullah s.a.v buyurdu:Sizin bana en sevimli olanınız Ahlak bakımından en güzel olanınızdır.

من أعطى حظه من الرفق أعطى حظه من الدنيا والآخرة من

 

Kimin Rıfktan,yumuşaklıktan nasibi verilmiş ise Dünya ve Ahiretten nasibi verilmiştir.

الحياء من الإيمان والإيمان فى الجنة ، والبذاء من الجفاء والجفاء فى النار ) .

 

Yine Rasullah s.a.v buyurdu:Haya imandandır.İman cennettedir.Hayasızlık cefadandır.Cefa cehennemdedir.

إن الله يبغض الفحشاء البذى

 

Yine Rasullah s.a.v buyurdu:Muhakkak Hz Allah Kötü söz söyleyene buğuz eder.

ألا أخبركم () بمن يحرم على النار وبمن يحرم النار عليه على كل هين لين قريب سهل )

 

Dikkat edin! ateşe haram olan ve ateşinde ona haram olduğu kişiyi haber veriyorum.O kişi her kolaylık gösteren yumuşak cana yakın olandır.

المؤمنون () هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقاد وإن استنيخ على صخرة استناخ

 

Mü'min Kolaylık gösteren yumuşak kişilerdir.Burunluk takılmış-uysal deve gibidir.Bağlanırsa itaat eder.Birkaya üzerine çöktürülür ise çöker.

من () كظم غيظاً وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فى أى الحور شاء

 

Kim ki öfkesini çıkartmaya muktedir olduğu halde öfkesini yenerse,Allahü Teala onu kıyamet gününde mahlukatın önüne çağırır ve dilediği huriyi almada muhayyer bırakır.

إن () رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم أوصنى . قال : لا تغضب فردد مرارا . قال : لا تغضب

 

Bir Adam Rasülullah S.a.v efendimize bana tavsiyede bulun dedi.Rasulullah S.a.v "öfkelenme" buyurdu.

Adam defaatle aynı istekte bulundu.Rasulullah s.a.v efendimiz her defada "gadablanma-öfkelenme" buyurdu.

( ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره .

 

Dikkat ediniz! Size Cennet ehlinden haber veriyorum.zaıf ve muztazaf kişilerdir.Allaha yemin etseler.Allahü teala yeminlerini kabul eder.

ألا أخبركم بأهل النار كل عتو خواط مستكبر

 

Dikkat ediniz!size cehennem ehlinden haber veriyorum?Serkeş, kibirli,müstekbir kimsedir.

إذا () غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع

 

Sizden biriniz ayakta olduğu halde öfkelendiği zaman otursun.Eğer öfkesi geçmezse yanı üzerine uzansın.

إن () الغضب ليفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل

 

Muhakkak öfke sabır ağacının balı bozduğu gibi imanı ifsat eder.

من () تواضع لله رفعه الله فهو فى نفسه صغير وفى أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو فى أعين الناس صغير وفى نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب وخنزير

Kim ki Allah için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir.O kendi nefisnde küçük olduğu halde insanların gözünde büyüktür.

Kimki büyüklenir ise Allahü Teala onu alçaltır.O kendi nefsinde büyük olduğu halde insanların güzünde küçüktür.Hatta kelp ve hınzırdan daha aşağıdır.

Musa bin Imran "Salat ve selam Nebimiz ve onun üzerine olsun" Ya rabbi! Kullarının en üstünü kimdir? diye sual etti,Allahü Teala gücü yettiği zaman af edendir. Buyurdu

 

من () خزن لسانه ستر الله عورته ومن كف غضبه كف عنه الله عذابه يوم القيامة ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره

Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu: Kim ki lisanını korursa Allahü teala onun ayıbını örter,gizler.Kim öfkesini tutarsa Allahü teala kıyamet gününde ondan azabını keser.Kim ki affını dilerse Allahü Teala özrünü kabul eder.

 

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شئ فيتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم يكن حسنات أخذ من سيآت صاحبه فحمل عليه

Yine Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu: Kimin kardeşi için ırzından veya bir şeyden birzulumü olursa Dinar ve dirhemin bulunmadığı gün gelmeden önce ”kıyamet günü”den önce ondan hellalik alsın.Okimse için amali salih olursa zulmeti miktarı salih ameli alınır.Eğer hasenatı olmazsa zulmettiği kişinin seyyiatından alınır zulm edene verilir.

 

وقال ( عليه الصلاة والسلام ) أيضا :( أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال : إن المفلس من أمتى من يأتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ، ويأتى قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار

Rasulullah s.a.v efendimiz buyurdu:Siz müflis kimdir biliyormusunuz?

Oradakiler bizde müflis, kendisi için dirhem ve metaı,malı olamyan kişidir.dediler.

Rasulullah s.a.v efendimiz:Muhakkak müflis Kıyamet gününde Namaz oruç ve zekatı ile ve filana sövmüş filanı malını almış kanını dökmüş filanı dövmüş olarak gelen kimsedir ki, Onun zulmedenin hasenatından alınır hak sahiblerine verilir.Ödemezden önce özerinde olan hasenat biterse Mazlum olanın hatalarından alınır onun üzerine verilir.Sonra cehenneme atılır.

 

وعن () معاوية ( رضى الله عنه ) ( أنه كتب إلى عائشة ( رضى الله عنها ) : ( أن أكتبى إلى كتابا توصينى فيه ولا تكثرى . فكتبت سلام عليك . أما بعد فإنى سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول :( من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤنة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس

Muaviye r.a dan rivayet olundu kendisi "bana birmektup yaz o mektupta uzatmadan nasihat et" diye Aişe “r.anhüme” mektup yazdı

Aişe r.anhüme validemiz .selam senin üzerine olsun Bundan sonra ben Ben Rasulüllah s.a.v den işittim ki,O şöyle söylüyordu Kim insanların öfkelerine rağmen Allahın rızasını dilerse Hz Allah insanların eziyetinden ona kafidir.

Kim Allahın gadabına rağmen insanların rızasını dilerse o işi insanlara bırakır.

Selam üzerine olsun Allahın Rasülü Sallallahü aleyhi vesellem doğru söylemiştir.

Allahü Teala sizi ve bizi Muhbiri sadıkın heber verdiği şey ile Amel etmeye muvaffakiyet ile rızıklandırsın.

Bu Hadisi şerifler tercümesiz yazılmış isede Şeyh Ciyu’a rucu ile manaları anlaşılır.Bunların muktezası ile amel için koşmak çalışmak lazımdır.Dünyanın bekası cidden azdır.Ahiret azabı gayet şiddetlidir,daimidir.şuhalde Aklı ve fikri kullanmak ve tattan hali olan Dünyanın tazeliğine aldanmamak size lazımdır.

İzzet ve fazilet dünya sebebi ile olmuş olsaydı dünyadan haz ve nasibbi olan kafirlerin herkesten üstün ve faziletli olmasılazımdı.Dünyanın zahirine aldanmak akılsızlıktandır.Akıllıya münasib olan az olan günleri fırsatı ganimet bilmesidir.Allahü Tealanın rızasını tahsıl hakkında Kolay olan bu fırsatta çalışması Aziz ve celil olan Allahın mahlukatına ihsan,iyilik yapması lazımdır.

Allahın emirlerini tazim,Allahu Tealanın mahlukatına şefkat göstermek ahiret azabından necat için İki büyük asıldır.Muhbiri Sadık verdiği herşey İşin aslına mutabıktır.Uydurma ve şaka değildir.

Gaflet ve aldanma uykusu ne zamana kadar uzayacak

Onun sonu mahrumiyet ve rezilik olmazmı

Allah Sübhanehü buyurdu ki:Bizim sizi bo yere halk ettiğimizi,sizin bize döndürülmeyeceğinizimi sandınız.

Hernekadar senin gençlik baharında olduğun için bu kelimelerin emsalini dinlemeye iktiza etmediğini-dinlemediğini bilsemde ancak senin ahvaline olan şefkatimiz bu kıl ve kale sebeb oldu.Dünyevi nimetlerkolaydır.Halk üzerinde hüküm ve tasallutun vardır.

 

Elan fırsattab birşey geçememiştir.vakit tevbe ve inabeye kabildir.

şart olan teblığdir.

Eğer evin içinde insan varsa ona tebliğe bir harf kafidir.


 

(١) رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث جرير .

(٢) رواه البخارى من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه .

(٣) رواه أحمد والترمذى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه لكن بلفظ ( من الخير ) بدل من الدنيا وراه البغوى بلفظ الأمام فى شرح السنة عن عائشة رضى الله عنها .

(٤) رواه أحمد والترمذى والحاكم والبيهقى من حديث أبى هريرة والبخارى فى الأدب وابن ماجة والحاكم والبيهقى من حديث أبى بكرة رضى الله عنه والبيهقى والطبرانى من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه .

(٥) رواه الترمذى من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه .

(٦) رواه أحمد والترمذى وحسنه والطبرانى عن ابن مسعود وأبو يعلى عن جابر رضى الله عنه رواه الترمذى وابن المبارك عن مكحول مرسلا والبيهقى عن ابن عمر مرفوعا .

(٧) رواه أحمد وأبو داود والترمذى عن سهل ابن معاذ بن أنس رضى الله عنه .

(٨) رواه البخارى وأحمد والترمذى عن أبى هريرة رضى الله عنه .

(١١) متفق عليه من حديث حارثة بن وهب رضى الله عنه .

(١٢) رواه الترمذى وأبو داود وابن حبان فى صحيحه عن أبى الدرداء رضى الله عنه .

(١٣) رواه الطبرانى والبيهقى وابن عساكر عن بهزبن حكيم عن أبيه عن جده .

(١٤) رواه البيهقى فى شعب الإيمان وأبو نعيم عن عمر رضى الله عنه .

(١٥) رواه البيهقى عن أبى هرير رضى الله عنه .

(١٦) رواه أبو يعلى عن أنس رضى الله عنه وأورده السيوطى فى جمع الجوامع بالتقديم والتأخير وعزاه إلى ابن أبى الدنيا فى ذم الغضب وابن شاهين والخرائطى فى مساوى الأخلاق والضياء المقدسى فى المختارة عنه رضى الله عنه .

(١٧) رواه الترمذى .

 

 

   
© incemeseleler.com