بسم الله الرحمن الرحيم
المكتوب السادس والثمانون والمائة
186.Mektup kimedir?
إلى الخواجه عبد الرحمن المفتى الكابلى
Kabile mensup Müftü Hace Abdurrahman’a
Ne hakkındadır?
فى الحث  Teşvik hakkında
Neye teşvik?
على متابعة السنة Sünneti seniyyeye
Daha?
والاجتناب عن البدعة Bid’atler den sakınmaya
Daha?
وأن كل بدعة ضلالة Her bid’atin dalalet olduğunun

196.Mektup Kabile  mensup  Müftü hoca Abdurrahman’a yazılmıştır. Sünneti seniyyeye tabi olmaya ve bid’atlerden kaçınmaya teşvik bütün bid’atler dalalet (sapıklık ) olduğunun hakkındadır.
أسأل  الله سبحانه وتعال Allah Sübhanehü tealadan istiyorum
Ne ile?
بالتضرع والاعتذار Tazarru (yalvararak) i’tizar ile (af dileyerek)
Daha?
والالتجاء والافتقار İltica ve iftikar ile (himayesine muhtac olarak)
Daha?
والتذلل والانكسار  İnkisar ve tezellül ile (kalp kırıklığı,tevazu ile)
Nerede?
فى السر والجهار Gizli ve aşikar da
Neyi isterim?
أن لا يبتلى هذا الضعيف  Bu zaifi mübtela kılmamasını (imtihan etmesini)
Kim ile?
مع من هم مجتمعون لديه  Yanına toplanmış olanlar ile
أو مستندون إليه Ona bağlı olanlar ile
Ne ile imtihan etmemesini istiyorum?
بفعل كل عمل محدث ومبتدع فى الدين
Dinde bid’at olan sonradan yenilenen (uydurulan) bütün fiilleri işlemek ile
مما Ol fiiller ki;
لم يكن  Olmayan
Nerede?
فى زمن خير البشر وزمن خلفائه الراشدين عليه وعليهم الصلاة والسلام
İnsanların en hayırlısının (Rasülullah efendimiz) zamanında ve hulefa-i raşidinin zamanında (Salat ve selam ona(Rasülullah efendimize)ve o haifelerinin üzerine olsun.
وإن كان ذلك العمل Bu amel olsa bile
مثل فلق الصبح Sabah şafağı (aydınlığı ) gibi
Ne hakkında?
فى الوضوح  Açıklıkta, netlikte
Hz Allahdan daha ne istiyorum?
وأن لا يفتننا Fitneye düşürmemesini
Ne ile?
بحسن ذلك المبتدع  Bu bid’atin (uydurma olan) fiilin güzelliği ile
بحرمة السيد المختار وآله الأبرار عليه وعليهم الصلاة والسلام
Seçilmişlerin efendisi (Rasûlullah efendimiz)ve temiz olan êlinin hürmetine(Salat ve selam Ona ve êlinin üzerine olsun)

Sübhanehü teala’dan tazarru (yalvararak) i’tizar ile (af dileyerek) iltica ve iftikar ile (himayesine muhtac olarak), inkisar ve tezellül ile (kalp kırıklığı ,tevazu ile) gizlide aşikarda, bu fakiri yanına toplanmış olanları ve ona bağlı olanları, İnsanların en hayırlısı (Rasülullah efendimiz) zamanında ve Hulefa-i Raşidinin zamanında olmayan,dinde bid’at olan  (sonradan uydurulan) açıklıkta sabah aydınlığı  gibi olsa bile  bidât olan bütün fiilleri işlemek ile mübtela kılamamasını (imtihan etmemesini) ve Seçilmeşlerin efendisi (Rasulullah efendimiz) ve temiz olan êlinin hürmetine bu bi’atlerin güzeliği ile fitneye düşürmemesini istiyorum. Ona (Rasülullah efendimize) ve onun  halifelerinine temiz êline Salat ve selam olsun)
* قال بعض الناس İnsanların bazısı derki;
أن البدعة على نوعين Bid’at iki  kısımdır
حسنة وسيئة Bid’ati hasene ve Bid’ati seyyi-e
فالحسنة Bid’ati hasene;
هى O
كل عمل صالح Her salih ameldir
حدث بعد زمن نبينا وزمن خلفائه الراشدين
Rasüllah efendimiz ve hulefai raşidin zamanında sonra çıkmıştır
عليه وعليهم الصلاة السلام
(Salat ve selam ona(Rasülullah efendimize) ve o halifelerinin üzerine olsun
ولم يكن رافعا للسنة Sünneti kaldırıcı olmayandır
والسيئة Bid’ati seyyi-e;
Nedir?
ما تكون رافعة للسنة Sünneti kaldırıcı olandır
وهذا الفقير لا يشاهد Şu fakir müşahede etmiyor
Nerede?
فى شئ من البدعة  Bid’atten hiçbir şeyde
Neyi müşahede etmiyor?
شيأ من الحسن والنورانية Güzellik ve nuraniyyette bir şey
Daha?
ولا يحس  فيها Bid’atte hisetmiyor
Neyi?
شيأ سوى الظلمة والكدورة Bulanıklıktan başka hiç bir şey’i
ومن رأى اليوم فرضا Herkim bil farz  bu gün görür ise
طراوة ونضارة Parlaklık ve tazelik
Nerede?
فى الأمر المبتدع Bid’at olan (Uydurulmuş) bir işte
Ne sebebi ile?
بسبب ضعف البصيرة
Basıret gözününün (kalp gözünün) za’fiyyeti sebebi ile
ولكن سيعلم غدا  Lakin,yarın bilecektir (anlayacaktır)
بعد حصول الحدة فى بصره  Gözde keskinlik hasıl olduktan sonra
أن ليس له شئ من نتيجة O bidat için hiçbir netice ol madığını
غير الندامة والخسارة Nedamet ve husrandan başka
ووقت الصبح يبدو  Sabah vakti çıkacak
Ne gibi?
كالنهار Gün gibi
حقيقة O Kişin hakikati ki;
من هويته فى الظلام  Karanlıkta sen ona tutulmuşsun

İnsanların bazısı derki; Bid’at iki  kısımdır. Bid’ati hasene ve Bid’ati seyyi-e

Bid’ati hasene; Rasüllah efendimiz ve hulefai raşidin(Salat ve selam ona Rasülullah efendimize ve o haliifelerinin üzerine olsun.) zamanında sonra çıkan ,sünneti kaldırıcı olmayan her salih ameldir.Bid’ati seyyi-e; sünneti kaldırıcı olandır.Şu fakir bid’attin hiçbirinde güzellikten ve nurayitte birşey müşahede etmiyor.Bulanıklıktan başka bir şey hisetmiyor.

Her kim bu günde  basıret gözününün (kalp gözünün) za’fiyyeti sebebi ile bid’atte bilfarz parlaklık ve tazelik görür ise yarın gözde keskinlik hasıl olduktan sonra o bid’at için nedamet ve husrandan başka hiçbir şeyin olmadığını anlayacaktır. Sabah vakti gün gibi çıkacak. O karanlıkta tutulduğun kişinin hakikati.

قال سيد البشر عليه الصلاة والسلام
Beşerin efendisi aleyhissaletü vesselam buyurdu ki;
من أحدث Her kim uydurur ise
Nerede?
فى أمرنا هذا Şu işimizde (dinimizde)
  ما ليس منه O Dinden olmayan şey
فهو رد O şey metrüddür red olunmuştur
فإذا كان الشئ مردودا
Bir şey medrüd olduğu zaman (red olunduğu zaman)
فمن أين يجئ له الحسن  Ona güzellik nereden gelir?
وقال عليه الصلاة والسلام Aleyhissaletü vesselam buyurdu ki;
أما بعد Bundan sonra
فإن خير)  ٢ ( الحديث  Muhakkak sözlerin en hayırlısı
Nedir?
كتاب الله Allahın kitabıdır
Daha?
وخير الهدى Hidayetlerin en hayırlısı
هدى محمد  Muhammet s.a.v in hidayetidir
وشر الأمور  İşlerin en şerlisi
محدثاتها Sonradan uydurulandır
وكل محدثة Her sonradan uydurulan
بدعة Bid’attir
وكل بدعة ضلالة  Her bid’at dalalettir (sapıklıktır)
وقال عليه الصلاة والسلام Aleyhissaletü vesselam buyurdu ki;
أوصيكمBen size tavsiye ediyorum(٣)
Neyi?
بتقوى الله Allahdan korkmanızı
Daha?
والسمع والطاعة
Emirinizi dinlemenizi ve itaat etmenizi
وإن كان عبدا حبشيا Habeşi köle olsa bile
فإنه من يعش منكم بعدى
İçinizden herkim benden sonra yaşarsa
فسيرى  Yakında görecektir
Ne?
اختلافا كثيرا  Birçok ihtilaf
فعليكم O halde size lazımdır
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
Benim sünnetim ve hulef-i raşidini mehdinin sünneti
تمسكوا بها Siz temessük ediniz (sarılınız)
وعضوا عليها Ona tutununuz
Ne ile?
بالنواجذ Azı dişleriniz ile
وإياكم  Ben sizi tahzir ederim
Neden?
ومحدثات الأمور Sonradan uydurulan işlerden
فإن كل محدث بدعة Her uydurulan bid’attir
وكل بدعة ضلالة  Her bid’at dalalettir
فإذا كان كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة
Her uydurulan bid’at ve her bid’atte dalalet olduğu zaman
فما يكون معنى الحسن فى البدعة Bid atte güzelliğin manası nasıl olur?
وأيضا  المفهوم من الأحاديث Yine Hadisi şeriflerden anlaşılan
Nedir?
أن كل بدعة رافعة للسنة Her bid’at’in bir sünneti kaldırdığıdır
والرفع Sünneti kaldırmak
غير مختص بالبعض Bazı bid’atlere mahsus değildir
فيكون كل بدعة سيئة O halde bütün bid’atler kötüdür.
قال عليه الصلاة والسلام
Aleyhissaletü vesselam buyurdu
٤) ما أحدث قوم بدعة  Bir kavim bid’at uydurmaya görsün
إلا رفع مثلها  من السنة
Ancak, uydurduğu bid’atin misli bir sünnet kaldırılır
فالتمسك بالسنة Sünnete yapışmak
خير من أحداث البدعة Bid’at uydurmaktan hayırlıdır
وعن حسان Hassan (r.a) dan rivayet olundu
أنه قال O şöyle buyurdu
ما ابتدع (٥) قوم بدعة  Bir kavim bid’at uydurmaya görsün
Nerede?
فى دين Dinde
إلا نزع الله من سننهم
Ancak Allahü teâla oların sünnetlerinden alır
مثلها O uydurulan bid’atin mislini (benzerini)
ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة
Sonra o Sünneti kıyamete kadar onlara iade etmez

Beşerin efendisi aleyhissaletü vesselam buyurdu ki; Herkim dinimizde olmayan bir şeyi uydurursa metrüddür,red olunmuştur.Bir şey red olunduğu zaman ona güzellik nereden gelir.

Aleyhissaletü vesselam buyurdu ki; Muhakkak sözerin en hayırlısı Allahın kitabıdır,Hidayetin en hayırlısı Muhammet s.a.v in hidayetidir.İşlerin en şerlisi sonradan uydurulandır,sonradan uydurulan bid’attir her bid’at ise delalattir sapıklıktır.

Aleyhissaletü vesselam buyurdu ki; Ben size Allahü teâladan korkmanızı, Habeşi bir köle bile olsa emirinizi dinemenizi tavsiye ediyorum. İçinizden herkim benden sonra yaşarsa yakında bir çok ihtilaf görecektir.Ohalde Size lazım olan Benim ve Hulefai raşidini mehdinin sünneti seniyyesidir.Siz o sünneti seniyyeye Azı dişleriniz ile sımsıkı tutununuz sarılınız.Ben size sonradan uydurulan şeylerden  tahzir ederim. Her uydurulan bid’attir,her bid’at delalettir, sapıklıktır.


Her uydurulan bid’at her bid’atte delalet olduğu zaman bid’atte güzellik manası nasıl olur.

Yine Hadisi şeriflerden anlaşılan Her bid’atin Sünneti kaldırdığıdır.Sünneti kaldırmak bazı bid’atlere mahsus değildir.(yani bütün bid’atler sünneti kaldırır)O halde bütün bid’atler kötüdür.

Aleyhissaletü vesselam buyurdu ki; Bir kavim bid’at uydurmaya görsün Ancak, uydurduğu bid’atin misli bir sünnet kaldırılır.Sünneti seniyyeye yapışmak bid’at uydurmaktan hayırlıdır.

Hassan (r.a) dan rivayet olundu, aleyhissaletü vesselam buyurdu ki;  Bir kavim dinde bidât uydurmaya görsün ,Allahü Teala o uydurulan bid’atin benzeri olan bir sünneti alır. Kıyamet gününe kadar iade etmez.

 ينبغى ) أن يعلم)Bilinmesi lazımdır ki;
أن بعض البدع Bid’atlerin bazısı
الذى Ol bid’atler ki;
عده Saydı
Kim?
العلماء والمشائخ  Alimler ve meşâyıh
Neden?
من البدعة الحسنة Bid’ati haseneden
إذا لوحظ فيه O bid’at hakında düşünüldüğü zaman
Nasıl?
كمال الملاحظة Tam mulahaza  ile
يعلم  Anlaşılır,bilinir
Ne?
أنه  رافع للسنة  O bid’at Sünneti kaldırıcıdır
ومن ذلك Bunun  gibidir ( bu bidatlerdir)
Ne?
أن تعميم الميت Ölüye sarık bağlamak
مثلا  Mesela
عدوه من البدعة الحسنة  O ulema Bid’ati heseneden saymıştır
مع أنه رافع للسنة
Bununla beraber o bid’at sünneti kaldırıcıdır
لأنه زيادة على العدد المسنون فى الكفن
Çünkü o bid’at kefende sünnet olan adet üzerine fazlalıktır.
وهو Kefendeki sünnet
Nedir?
كونه ثلاثة أثواب Üç parça olmasıdır
والزيادة Ziyadeleştirmek
نسخ Nesh etmektir tebtil etmek, kaldırmaktır
والنسخ  Tebtil etmek
هو  Bu tebtil
Nedir?
عين الرفع Sünneti kaldırmanın ta kendisidir

Bilinmesi lazımdır ki; Alimler ve meşâyıhın bidati hasenden saydığı bid’atler,tam mülahaza ile düşünüldüğü zaman ( tetkik edildiği zaman) o bid’ati hasene Sünneti kaldırır. Ölüye sarık bağlamak bu bid’atlerdendir.Mesela; o ulema bunu,bid’ati haseneden saymıştır.

Bunla beraber (oysa) o bid’at sünneti kaldırıcıdır. Çünkü o bid’at kefende sünnet olan adet üzerine fazlalıktır.Kefende Sünnet üç parça olmasıdır.Ziyadeleştirmek nesh etmektir teptiletmektir.Bu nesh ise Sünneti kaldırmanın ta kendisidir.

وكذلك استحسن المشائخYine bazı meşayıh güzel görmüşleridir
يعنى بعضهم Yani bazısı
Neyi güzel görmüştür?
إرسال ذنب العمامة Sarığın kuyruğunu sarkıtmayı
Neden?
من طرف اليسار Sol taraftan
مع أن السنة  Sünnet olan ise
Nedir?
إرساله (٦) مما بين الكتفين
İki kürek kemiği arasından sarığın ucunu salmasıdır
وكون ذلك رافعا لهذه Bu bida’ti hasenin kaldırıcı olması
Neyi kaldırıcı?
السنة Sünneti
Nedir?
ظاهر Zahidir apaçıktır
لا سترة فيه  Hiç kapalılık yoktur

Yine bazı meşayıh sarığın kuyruğunu sol taraftan sarkıtmayı güzel görmüşlerdir.Sünnet olan ise sarığın ucunu iki kürek kemiği arasından salmaktır.Bu bida’ti hasenin sünneti kaldırıcı olması apaçıktır,hiç kapalılık yoktur.

وكذلك استحسن العلماء Yine bazı ulema güzel görmüşleridir
يعنى بعضهم  Yani bazısı
Nerede?
فى نية الصلاة Namazı niyyette
Neyi?
النطق باللسان Lisan ile (dil ile ) söylemeyi
Ne ile?
مع إرادة قلبية Kalben niyet etmek ile beraber
والحال Halbuki
أنه لم يثبت Sabit olmamıştır
Kimden?
عن النبى صلى الله عليه وسلم Nebi sallallahü aleyhi ve sellem den
Daha?
ولا عن اصحابه الكرام Ne Ashabı Kiramdan
Daha?
ولا عن التابعين العظام Ne de tabi’ini ızamdan
Ne hakkında?
فى النية Namazın niyyeti hakkında
Ne sabit olmadı?
النطق باللسان  Lisan ile(dil) ile niyyet etmek
Nerede?
لا فى رواية صحيحة  Ne sahıh bir rivayette
ولا فى رواية ضعيفة  Ne de zaif bir rivayette
بل كانوا يكبرون Muhakkak onlar tekbir alırlardı
Niçin?
للتحريمة
Tahrime namaza başlamak için (iftitah tekbiri)
عقب القيام Kıyamın hemen  akabinden
فيكون النطق Böyle olunca dil ile söylemek
Nedir?
بدعة   Bid’attir
وقالوا Bazı ulema dediler
أن ذلك İşte şu ( namazda kalp ile niyyet yanında dil ile niyyet etmek)
Nedir?
بدعة حسنة Bid’ati hasenedir
ويقول هذا الفقير Şu fakir der ki;
أن هذه البدعة Şu bid’at
Nedir?
رافعة للفرض  Farzı kaldırıcıdır
فضلا عن السنة Nerede kaldı sünnet
فإن أكثر الناس Çünkü insanların ekserisi
يكتفون على هذا التقدير Bu taktirde iktifa ediyorlar (yetiniyorlar)
Ne ile?
بالنطق باللسان Lisan ile niyyetle
يعنى من غير استحضار  النية بالجنان
Yani kalp ile niyyeti hazır etmeden (hatırlamadan)
ومن غير مبالاة  Ehemmiyet vermeksizin
Neye?
بالغفلة القلبية Kalbin gafil olmasına
Neden?
وعن هذا الشأن Bu durumdan
فحينئذ Bu taktirde(şu halde)olur
يكون فرض من فرائض الصلاة Namazın farzlarından bir farz
وهو O farz
Nedir?
النية القلبية Kalben niyyet etmek
ومتروكا بالكلية Tamamen terk edilmiş olur
وبفضى Bu hal götürür
Nereye?
إلى فساد الصلاة Namazın fasit olmasına
وعلى هذا القياس سائر المبتدعات والمحدثات
Sair uydurulanlar ve bidatler bu kıyas üzerinedir
فإنها  Çünkü o bid’atler
زيادات على السنة  Sünnet üzerine ziyadedir
ولو بوجه من الوجوه
Velevki vecihlerden bir vecih olsun (ne şekilde olursa olsun)
والزيادة Ziyade etmek
نسخ Hükmü değiştirmektir
والنسخ Nesih ise
رفع Sünneti kaldırır
فعليكم Size vacibdir
Ne?
بالاقتصار على متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
Rasülüllah s.a.v sünneti üzerine tabi olmak üzere iktisar etmek (kısaltmak,sınırlamak)
Daha?
والاكتفاء بالاقتداء بأصحابه الكرام
Ashabı Kirama uymak ile iktifa etmek (yetinmek)
فإنهم Çünkü onlar
Ne gibidir?
كالنجوم  Yıldızlar gibidir
بأيهم اقتديتم Siz hangisine uyarsanız
اهتديتم  Hidayet bulursunuz
وأما القياس بالاجتهاد İctihat ile olan kıyas
فليس Değildir
Neden?
من البدعةبى شئ Bid’atten hiç birşeyde değildir
فإنه Çünkü kıyas
مظهرلمعنى النصوص
Nususun manasını ( Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet) açıklayıcıdır
لا أنه مثبت Yoksa o kıyas isbat edici değildir
Neyi?
لأمر زائد Zaid olan bir emiri
فاعتبورا يا أولى الأبصار Ey basiret sahibleri siz düşününüz
والسلام Selam olsun
Kim üzerine?
على من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى
Muhammet S.A.V'e yapışan, Hidayete tabi olan kimseler üzerine
عليه وعلى آله أضل الصلوات وأكمل التسليمات
Salat ve selam teslimatın en ekmeli onun ve elinin üzerine olsun

Yine bazı ulema namazı kalben niyyet etmek ile beraber dil ile niyyet etmeyi güzel görmüşlerdir.Halbuki Nebi sallallahü aleyhi ve sellem den ne Ashabı Kiramdan Ne de tabi’ini ızamdan  namaza niyyetin dil ile yapılması hakkında sahıh ve zaif bir rivayet sabit olmamıştır.Muhakkak onlar kıyamın hemen akabinden tahrime için tekbir(iftitah tekbiri) alırlardı. Vaziyet böyle olunca dil ile söylemek bidattir.Bazı ulema bunu “bidâti hasendir” dediler.

Şu fakirder ki;Bu bid’at Sünnet bir tarafa, farzı kaldırıcıdır.

Çünkü insanların ekserisi kalbin gafil olmasına ehemmiyet vermeksizin kalp ile niyyeti hazır etmeden lisan ile niyyeti kafi görüyorlar(yetiniyorlar),şu halde namazın farzlarından bir farz olan kalp ile niyyet etmeyi tamamen terk etmiş olur.Bu hal namazın fasit olmasına kadar götürür.Sair uydurulanlar,bidatler bu kıyas üzerinedir.Çünkü o bid’atler ne şekilde olursa olsun Sünnet üzerine ziyadedir.Ziyade etmek nesihtir,hükmü değiştirmektir.Nesih ise Sünneti ortadan kaldırır.

Size, Rasülüllah s.a.v sünneti üzerine tabi olmak üzere iktisar etmek(kısaltmak,sınırlamak) , Ashabı Kirama uymak ile iktifa etmek(yetinmek) vacibdir.Çünkü Onlar,yıldızlar gibidirler.Hangisine uyarsanız uyun hidayet bulursunuz.

İctihat ile olan kıyas bid’atten hiç bir şey değildir,bilakis nususun manasını( Kur'ân-ı Kerim veya Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet.)i açıklayıcıdır yoksa o zaid olan (uydurulmuş)  bir şeyi isbat etmez.

Ey!basiret sahipleri düşününüz.

Muhammet S.A.V e yapışan, Hidayete tabi olan kimselere selam olsun. Salat ,selam ve teslimatın ekmeli  Onun ve elinin üzerine olsun.
١) رواه الشيخان عن عائشة رضى الله عنها سند .

(٢) رواه مسلم عن جابر رضى الله عنه وقد مر بيانه سند .

(٣) رواه أبو داود عن العرباض بن سارية إلا أن فى آخره وكل ضلالة فى النار وروى مسلم عن جابر ليس فى آخره هذا إلا أن فى أوله ما ليس هنا ورواه أحمد والترمذى وابن ماجة أيضا سند .

(٤) ( روى أحمد والطبرانى عن عضيف بن الحارث الثمالى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة ابتدعت بعد نبيا فى دينا بدعة إلا أضاعت مثلها من السنة سند .

(٥) ( رواه الدرامى عنه موقوفا عيه سند .

٦)  ( كما رواه مسلم عن عمرو بن حريث والترمذى فى الشمائل عن ابن عمر وأرو داود عن عبد الرحمن بن عوف والطبرانى فى الأوسط عن ثوبان وكذا هو ف الكبير عن ابن عمر وأسناده على شرط الصحيح والطيالسى عن أبى موسى وكذا عن عبد الله بن بسر بإسناد حسن وكذا هو البيهقى والطيالسى عن على وجاء عن عمر وعلى وواثلة وابن الزبير رضى الله عنهم سند


   
© incemeseleler.com