بسم الله الرحمن الرحيم

 

المكتوب الثانى والستون والمائة 

162.Mektup  

Kimedir? 

إلى الخواجه محمد صديق 

Hâce Muhammet Sıddakadır 

Ne hakkında? 

فى بيان فضيلة شهر رمضان 

Ramazan'ı Şerif ayının faziletini beyan   

Daha? 

وبيان مناسبته للقرآن المجيد 

Bu ayın Kur’anı mecide münasebetini beyan  

Daha? 

Buna münasib konuları beyan وما يناسبه 

باسمه سبحانه  

Sübhan olan Allahü Teâlanın ismi şerifi ile (yazıyorum)  

Sen bilki ( اعلم ) 

Kelamı ilahinin şanı أن شأن الكلام 

O Kelam ki; الذى هو 

Neden? 

من جملة الشئونات الذاتية 

Şuunatı zatiye cümlesinden olan   

Nedir? 

جامع لجميع الكمالات الذاتية

Zati kemalatın hepsini cem edici (toplayıcı) 

Daha? 

والشئونات الصفاتي 

Şuunatı sıfatiyye kemalatını cem edici 

كما ذكر فى العلوم السابقة 

Daha önceki ilimlerde zikr olunduğu gibi 

Mübarek Ramaz ayı وشهر رمضان المبارك

جامع لجميع الخيرات والبركات 

Bütün hayır ve bereketleri toplayıcıdır 

Her hayır ve bereket وكل خير وبركة 

فهو مفاض من حضرة الذات تعالت وتقدست 

Allah teâla ve tekaddes hazretleri tarafından zatından akıtılmıştır 

ونتيجة شئوناته سبحانه 

Allah sübhanehü hazretlerinin şuunatının neticesidir 

Her şer ve noksanlık وكل شر ونقص 

Vücud arsasında meydana gelen ظهر فى عرصة الوجود 

Bunların menşe’i (kaynağı) فمنشأه 

الذات الحادثة والصفات المستحدثة 

Sonradan meydana gelen zat ve sıfatlardır 

Sana isabet eden iyilik ما أصابك من حسنة 

Kimdendir? 

Allahü teâla dandır فمن الله   

Sana isabeteden her kötülük وما أصابك من سيئة 

Kimdendir? 

Nefsindendir فمن نفسك 

Bu Ayeti Kerime, nedir?  

Kesin delildir نص قاطع 

Nerede? 

Bu hususta فى ذلك 

فجميع خيرات هذا الشهر وبركاته 

Bu ayın bereketi ve hayırların hepsi 

Nedir? 

نتيجة تلك الكمالات الذاتية 

Kemâlatı zatiyyenin neticesidir 

Ol Kemalatı zatiye ki  التى 

Kelamı ilahinin şanında toplandı استجمعت فى شأن الكلام 

Kur’anı mecid  والقرآن المجيد 

Nedir? 

حاصل تمام حقيقة ذلك الشأن الجامع 

Şu cami olan (toplayıcı ) olan şe’nin hakikatinin tamamıdan hasıl olucudur 

Bu ecilden فلهذا 

الشهر المبارك مناسبة تامة للقرآن المجيد 

Ramazanı mübarek’in Kur’anı Kerime tam bir münasebet vardır 

Neden? 

من جهة كون القرآن جامعا 

Kur’anı Kerimin cemi edici olması cihetinden 

Neyi toplayıcı?

Bütün kemalatı لجميع الكمالات 

Daha ne cihetten? 

وهذا الشهر لجميع الخيرات 

Bu ayın da bütün hayırları toplayıcı olması cihetinden 

Bu hayırlar ki; التى هى 

 نتائج تلك الكمالات وثمراتها 

Bu kemalatın neticesidir, meyvesidir 

Şu münasebet  وهذه المناسبة

Sebeb oldu  كانت باعثة 

Neye sebeb? 

Kur’anı kerimin nüzülüne على نزول القرآن 

Nerede? 

Bu ayda  فى هذا الشهر 

Allahü teâla buyurdu ki; قال الله تعالى 

Ramazanı Şerif ayı ki  شهر رمضان الذى 

Kendizinde inzal oldu  أنزل فيه 

Ne? 

Kur’anı Kerim القرآن 

Kadir gecesi  وليلة القدر 

Neredeki? 

Bu aydaki  فى هذا الشهر 

Nedir? 

خلاصة هذا الشهر وزبدته 

Bu ayın hulasasıdır özüdür 

Kadir gecesi  فهو 

Nedir? 

Özü menzilindedir بمنزلة اللب 

Bu ay وهذا الشهر 

Nedir? 

Kabuğu menzilindedir  بمنزلة قشرة 

Kimin üzerine uğrarsa  فمن مر عليه 

Ne? 

Şu ay هذا الشهر 

Halbuki o kişi  وهو 

Cem-ıyyeti  bürünücüdür متلبس بالجمعية 

Daha? 

وصار محظوظا من خيراته وبركاته 

Hayır ve bereket lerden nasiblenci olursa 

يكن موقفا لجمعية تمام السنة 

Senen tamamında cem-ıyyete muvaffak olur 

Daha? 

ويفوز بالخيرات والبركات فيها 

O senede bütün hayır ve berekete nail olur 

وفقنا الله سبحانه 

Allah sübhanehü bizimuvaffak kılsın 

Neye? 

Hayır ve bereketlere للخيرات والبركات 

Nerede? 

Böyle mubarek ayda فى مثل هذا الشهر المبارك 

En büyük nasib ile rızıklandırsın  ورزقنا النصيب الأعظم 

قال حضرة خاتم الرسالة عليه الصلاة والسلام والتحية 

Hâtemürrusül Rasülüllah efendimiz  buyurdu ki; (Salat ,selam ve tahıyyat onun üzerine olsun) 

Sizden biriniz iftar ettiği zaman إذا أفطر أحدكم 

Hurma ile iftar etsin فليفطر على تمرة 

Çünkü o hurma  فإنه  

Berekettir  بركة 

وأفطر النبى صلى الله عليه وسلم 

Nebi SAllahü aleyhi vesellem iftar etti 

Ne ile? 

Hurma ile بالتمر 

Hurmanın bereket olması وكون التمرة بركة 

Niçindir? 

Çünkü ağacı olan  nahle لأن شجرتها النخلة 

Yaratılmıştır  ومخلوقة  

Ne üzerine? 

Câmi-ıyyet ünvanı üzerine على عنوان الجامعية 

Daha? 

Mu’tedil sıfatlar üzerine وصفات أعدلية 

Ne gibi? 

İnsan gibi  كالإنسان 

Bu ecilden ولهذا 

سمى النبى صلى الله علية وسلم 

Nebi SAllahü aleyhi vesellem isimlendirdi 

Neyi? 

Hurma ağacını  النخلة 

Ne isimlendirdi? 

Beni ademin halası  عمة بنى آدم 

Niçin? 

Yaratıldığı için  لكونها مخلوقة 

Neden? 

من بقية طينة آدم عليه السلا 

Adem  aleyhisselamın çamurunun kalanından 

كما قال عليه الصلاة والسلام 

Rasûlüllah s.a.v. buyurduğu gibi 

İkram ediniz  ( أكرموا (١  

Halanıza  عمتكم 

Hurma ağcını  النخلة 

Çünkü o yaratılmıştır  فإنها خلقت 

Neden? 

من بقية طينية آدم عليه السلام 

Adem aeyhisselamın toprağının artanından 

Hurmaya bereket diye isim verilmesi  وتسميته بركة  

Olması mümkündür  يمكن أن تكون 

Ne ile? 

Cami-ıyyet vasvı itibarı ile باعتبار هذه الجامعية 

Böyle olunca 

فالإفطار بثمرتها 

Nahle ağacının meyvesi ile iftar etmek 

Meyve ki;  التى هى

O hurmadır التمرة 

تكون جزأ من المفطر بها 

Kendisi ile iftar edenden bir cüz olur 

Daha? 

Hurmanın câmi-ıyyet hakikatide وحقيقتها الجامعية 

تكون جزأ من حقيقته 

İftar edenin hakikatinden bir cüz olur 

Ne ile? 

Şu cüziyyet i’tibarı ile باعتبار تلك الجزئية 

O hurmayı yiyende olur ويكون آكلها 

Ne olur? 

Cem edici “toplayıcı”olur  جامعا 

Neyi? 

Gayri mütenahi olan kemalatı لكمالات غير متناهية 

Öyle kemalat ki; 

مندرجة فى حقيقة التمر الجامعة 

Câmi’ olan hurmanın hakikatindeki münderacatını “içindekileri” 

Şu itibar ile بذلك الاعتبار 

Şu mana  وهذا المعنى 

وإن كان حاصلا فى أكله مطلقا 

Mutlak yemekte hasıl olsada 

Lakin iftar vaktinde yemek ولكنه وقت الإفطار 

O iftar ki; الذى هو 

Nedir? 

أوان خلو الصائم 

Oruclu kimsenini hali olduğu (kurtulduğu) vakitir 

Neden? 

Mani olan şehvetlerden عن الشهوات المانعة 

Daha? 

Fani lezzetlerden  واللذات الفانية 

O hurmanın te’siri daha çok olur يكون تأثيره أزيد 

Daha? 

Şu mananın meydana çıkması وظهور هذا المعنى فيه 

Daha tam ve kamil olur  يكون أتم وأكمل 

وما قال النبى صلى الله عليه وسلم 

Nebiyyi SAllahü aleyhi vesellem buyurdu ki; 

نعم (٢) سحور المرء التمر 

Kişinin hurma ile sahur yapması ne güzeldir 

يمكن أن يكون ذلك 

Şu mananın olması mümkündür 

Ne ile?  

باعتبار أن فى غذائه 

O hurmanın gıdasında olması itibarı ile 

الذى يصير جزأ من الآكل 

O gıda ki, yiyenin bir cüzü olur 

Nedir olması? 

تكميل حقيقته 

Yiyenin hakikatinin tekmili olur 

لا تكميل حقيقة الغذاء 

Gıdanın hakikatini değil 

ولما كان هذا المعنى 

Şu mana oldu,  Ne zaman ki 

Nedir oldu? 

مفقودا وقت الصوم 

Oruç vaktinde yok oldu 

رغب فى التسحر بالتمر 

Hurma ile sahur yapmaya teşvik etti 

Niçin? 

Şu manayı telafi için تلافيا لهذا المعنى 

Daha? 

Onu yemekte oldu وكان فى أكله 

Ne? 

فائدة أكل جميع المأكولات 

Bütün yiyecekleri yemekteki faide oldu 

Daha? 

Bereketi kaldı  وتبقى بركته 

Ne sebebi ile? 

Câmi-ıyyeti sebebi ile باعتبار جامعيته 

Nereye kadar? 

İftarvaktine kadar إلى وقت الإفطار 

وهذه الفائدة الغذاءية المذكورة 

Bu mezkür gıdanın faidesi 

 إنما تترتب 

ancak terettüb eder  “hasıl olur” 

Ne zaman? 

Bu gıdalanma olduğu zaman إذا وقع ذلك الغذاء 

Ne üzerine? 

Şer-ivecih üzerine على وجه شرعى 

Daha? 

ولم يجاوز حدود الشرع 

Şer-i hududları aşmadığı zaman 

Kıl kadar مقدار شعرة  

وأيضا أن حقيقة هذه الفائدة 

Yine bu faidenin hakikati   

Müyesser olur إنما تتيسر 

Ne zaman? 

Yiyen kimse olduğu zaman إذا كان آكله  

Sureti aşmış قد جاوز الصورة 

Daha? 

وبلغ المعنى والحقيقة 

Manaya ve hakikate ulaştığı zaman 

Mutma-in olduğu zaman واطمئن 

Neden? 

Batın ile zahirden geçip عن الظاهر بالباطن 

Bu taktirde فحينئذ 

Gıdanın zahiri olur يكون ظاهر الغذاء 

Nedir olur? 

Zahire yardımcı olur ممدا لظاهرة  

Daha? 

Onun batınıda وباطنه  

Yiyenin batınını tamalayıcı olur مكملا لباطنه 

Eğer böyle olmazsa وإلا  

Onun faidesi ففائدته   

مقصورة على الإمداد الظاهرى 

Zahiri yardım üzerine maksurdur”sınırlıdır”  

وآكله فى عين القصور 

Yiyici kusurun ortasındadır (ta kendindedir) 

( شعر ) 

Çalış اجتهد  

Nerede?  

Yediğini cevher yapmada  فى جعل أكل جوهرا 

Bundan sonra ye ثم كل من بعد ذا  

Neyi? 

Dilediğini ما تشتهى 

Şu manada  وهذا 

Demek istiyorum ki; أعنى 

تكميل الغذاء لآكله 

Gıdanın âkili tekmil etmesi 

هو  سرتعجيل الإفطار 

İftarı acele yapamaktaki sırdır  

وتأخير السحور 

Sahuru tehır etmekteki  (geciktirmektir)  

Selam ederim والسلام 

 

Tercüme


162. Mektup Ramazanı Şerif ayının faziletini,Ramazanı şerif ayının Kur'anı Mecid'e münasebetini ve buna uygun konuları beyan hakkındadır
Sübhan olan Allah
ü Teâlanın ismi şerifi ile (yazıyorum),
Sen bil ki;
Şuunatı zatiyye cümlesinden olan Kelamı ilahinin şanı,daha önce zikr olunduğu gibi Zâti kemalatın cemisini ve Şuunatı sıfatiyyeyi(sıfati keyfiyetler-haller) cem edicidir(toplayıcıdır).
Mubarek Ramazanı şerif ayı, Bütün hayır ve bereketleri toplayıcıdır.Her hayır ve bereket Allah
ü teâla ve tekaddes hazretlerinin fazlından akıtılmıştır ve Allah
sübhanehünün şuunatının neticesidir.
Vucut arsasında meydana gelen her şer ve noksanlık sonradan meydana gelen zat ve sıfatlardır
.
ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك
"
Sana isabet eden her iyilik Allah
ü Teâladandır.Sana isabet eden her kötülük nefsindendir."Ayeti bu hususta kat-i delildir.

Bu aydaki bereket ve hayırların hepsi Kemalatı zatiyyenin neticesidir.O Kemalatta Kelamı ilahinin(Kur'anıkerimin) şanında toplandı.Kur’anı mecit ,şu cami olan (toplayıcı) şe'nin hakikatinin tamamıdan hasıl olucudur.
Kur'anı Kerimin  bütün kemalatı toplayıcı olması ve Bu ayında büyün hayırları toplayıcı olması cihetinden Ramazanı mübarek’in Kur’anı Kerime tam bir münasebeti vardır.
Bu münasebet Kur'anı Kerimin Bu ayda nüzülüne sebeb oldu.
Allahü teâla شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن

O Öylebir ay ki; Kendisinde Kur'anı Kerim nazil oldu. Buyurmuştur.
Bu aydaki kadir gecesi Bu ayın hulasası özüdür.Kadir gecesi öz menzilindedir.Ramzanı Şerif ayı kabuk menzilindedir.
Ramazan-ı Şerif ayı Cem-ıyyeti bürünücü oduğu halde bir kimseye uğrasa ve hayır ve bereketinden nasiblenici olursa Senenin tamamında cem-ıyyete muvaffak olur ve o sene hayır ve berekete nail olur.
Allah sübhanehü bizi böyle mubarek ayda hayır ve bereketlere muvaffak kılsın.En büyük nasib ile rızıklandırsın.
Hâtemürrasül Rasülüllah efendimiz  buyurdu ki; (Salat ,selam ve tahıyyat onun üzerine olsun)   Sizen biriniz iftar ettiği zaman hurma ile iftar etsin çünkü o berekettir.
Nebi s.a.v hurmaile iftar etti.
Hurmanın bereket olması, Ağacı olan nahlenin insan gibi  câmı-ıyyet ünvanı ve mu'tedil sıfatlar üzerine yaratıldığı içindir.Bu ecilden Rasûlulah efendimiz s.a.v Adem a.s. 'ın yaratıldığı çamurunun artığından yaratıldığı için Ademoğlunun halasıdır diye isimlendirdi.
Rasûlullah efendimiz s.a.v “Halanıza(hurma ağacına) ikram ediniz çünkü o Adem a.s'ın toprağının artığında yaratılmıştır.” Buyurdu.
Hurmaya câmı-ıyyet vasvı itibariyle bereket ismi verilmesi mümkündür.Nahle ağcının meyvesi olan hurma ile  iftar etmek, Şu cüziyyet itibarı ile kendisi ile iftar edenden bir cüz olur ve faideleri cem etmiş olan hurmanın hakikatide  iftar edenin hakikatinden bir cüz olur.
O hurmayı yiyen,câmi olan hurmanın münderacatının(içindekilerinin) gayri mütenahi olan kemaltını toplayıcı olur.Şu i'tibar ile şu mana mutlak yemekte hasıl olsada lakin, fani lezzetler ve mani olan şehvetlerden hali olduğu vakitte iftar vaktinde yenen hurmanın te'siri daha çok,şu mananın meydana çıkması tam ve kamil olur.
Nebiyyi SAllahü aleyhi vesellem'in "Kişinin hurma ile sahur yapması ne güzeldir" Bu mananın(hadisi şerfide ifade edilen mana)yiyenin bir cüzü olması itibarı ile yiyen kişini hakikatini tekmil olup gıdanın hakikatini tekmil değildir.
Nezaman şu mana oruç vaktinde yok oldu.Şu manayı telafi için Hurma ile sahur yapmaya teşvik edildi. O hurmayı yemekte bütün yicekleri yemekte ki faide hasıl olur. Câmi-ıyyeti sebebi ile bereketi iftar vaktine kadar bakidir.
Bu mezkür gıdanın faidesi şer-i vecih üzerine gıdalandığı ve şer-i hududları kıl miktarı aşmadığı zaman tereddüb eder. "hasıl olur."
Yine bu faidenin hakikati yiyicinin sureti aşıp manaya ve hakikate ulaştığı ve zahirden geçip batın ile mutmain olduğu zaman müyesser olur.Bu taktirde gıdanın zahiri âkilin zahirine  yardımcı olur.O hurmanın batınıda yiyenin batınını tamalayıcı olur.
Eğer böyle olmazsa o hurmanın faidesi zahiri yardımla sınırlıdır.Yiyici kusurun ta kendindedir.
Şiir
yediğini cevher yapmaya çalış
Bundan sonra dilediğini ye.
Şu manada demek istiyorum ki;
Gıdanın âkili tekmil etmesi, İftarı acele yapmak ve sahuru tehir etmenin sırrıdır.
Vesselam
(١) رواه أبو يعلى فى مسنده والعقيلى فى الضعفاء وابن عدى وابن أبى حاتم وابن السنى وأبو نعيم فى الطب وابن مردوية فى التفسير عن على بلفظ كرمو عمتكم النخلة فإنها خلقت من فضلة طينة أبيكم آدم قال العزيزى أسانيدها ضعيفة ولكن باجتماعها تتقوى اهـ
(٢) رواه أبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه

 

 

   
© incemeseleler.com