بسم الله الرحمن الرحيم

المكتوب الرابع عشر والمائة 114.mektup

Kimedir?

إلى الصوفى قربانSufî Kurbanadır

Ne hakkındadır?

فى التحريض على متابعة سيد المرسلين عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات Seyydil mürseline mütebat hakkındadır.Ona ve êline Salat ve selam olsun 

شرفنا الله سبحانهAllah sübhanehü bizi şereflendirsin 

وامثالنا Bizim gibileri 

المفلسين العاجزين المقعدينMüflis,aciz,kötürüm olan 

Ne ile şereflendirsin?

بدولة اتباع سيد الأولين والآخرين 

Âhirinin ve evvelinin seyyidi olan efendimize tabi’ olma devleti ile

الذىO Hz Allah ki; 

أبرزAçıkladı(

Neyi?

كمالاته الأسمائية والصفاتية Esma’ına ve sıfatına ait olan kemalatı 

Nerede?

فى طفيل محبتهMuhabbetine tabi olanda 

Nereye çıkardı?

إلى عرصة الظهورZuhur meydanına 

وجعله أفضل جميع الكائناتKainatın cemisinin en eftali kıldı 

عليه من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها

Salatın en eftalı ve teslimatın en ekmeli Rasüllaha olsun

ورزقنا  الاستقامة عليه

Cenabı hak bizi onun yolunda istikamet ile rızıklandırsın

فإن ذرة من هذه المتابعة المرضية 

 Razı olunan mutâbeattan bir zerre 

Nedir?

أفضل من جميع التلذذات الدنياوية

Dünyevi lezzetlerin cemisinden en eftalidir

Daha?

والتنعمات الأخروية Uhrevi nimetlerin cemisinden en eftalidir

Ne ile?

بمراتب كثيرة Bir çok mertebe ile

Daha?

والفضيلة Fazileti   

Nedir?

منوطة بمتابعة سنته Sünneti seniyyeye mutebatına bağlıdır  

والمزيةMeziyyet   

Nedir?

مربوطة بإتيان شريعته

Şeriati muhammediyyeye tabi olmaya bağlıdır

عليه وعلى آله الصلاة والسلام والتحية

Salat,selam ve tahıyyat ona ve êline olsun

والنوم فى نصف النهار مثلا 

Mesela, gündüzün yarısında ki uyku(Kaylule)

Öyle uyku ki?

الواقع على وجه هذه المتابعة 

Şu mutebat vechi ile(Sünnete “Rasülülaha” uymak kastı ile)

Nedir?

أفضلEftaldir  Daha

Neden?

من إحياء ألوف من الليالىBinlerce geceyi ihya etmekten   

Öyle geceyi ihya ki;

الواقع Vaki olan

Ne üzerine?

على غير وجه المتابعة 

Bu mutebatın dışında bir vecih ile( Yani, Sünnete “Rasülülaha” uymak gayesi dışında

وكذلكYine böyledir   

Ne?

الإفطار فى يوم عيد الفطر 

Ramazan bayramında iftar etmek ( oruç tutmamak) الذىo ki;

أمرت الشريعة بهKendisini(Allahü teala) şeriat emiretti    

أفضلEftaldir

Neden?

من صيام أبد الآباد  Ebedi(sonsuza denk) oruç tutmaktan 

الذىo oruç ki;

لم يؤخذ من الشريعة Şeriatten me’huz(alınmış) değidir. 

Daha?

وإعطاء حبلBir ip vermek   

Ne ile?

بأمر الشارعAllahın emir ile   

أفضلDaha eftaldir

Neden?

من أنفاق جبل من الذهب Altından bir dağ infak etmekten   

Altından olan dağı infakı neden?

من قبل نفسهNefsinden   

صلى عمر رضى الله عنه مرة Ömer (r.a)bir kere kıldırdı   

Neyi?

صلاة الصبح Sabah namazını

Ne ile?

بالجماعةceme’atle

ثم تفقدsoruşturdu  Kontrol etti

Kimi?

الأصحاب رضى الله عنهمAshabı kiramı( r.a) 

فلم ير فيهمAshabın arasında  göremedi   

Kimi?

شخصا منهم Onlardan bir şahsı  

فسئلهم عنهO şahıstan sual etti  

فقيلDenildi;

أنهO şahıs   

يحيى الليالى كلها Gecenin hepsini ihya eder 

ولعل النوم غلب عليه Zannediliyor ki onunü zerine uyku galib geldi

Nerede?

فى هذا الوقتBu vakitte

فقالÖmer r.a dedi ki;

لو نام الليل كلهGecenin tamamını uyusaydı   

Daha?

وصلى صلاة الصبح بجماعة 

Sabah namazını cemeat ile kılsaydı 

لكان أفضلMuhakkak daha eftal olurdu   

ألا ترىGörmüyor musun ?

أن أهل الضلالةDalalet ehli    

مع ارتكابهم الرياضات الكثيرة 

Pek çok riyazatı  irtikap etmeleri ile beraber 

Daha?

والمجاهدات الشديدة 

Şiddetli mucahedeleri (nefisleri ile mecadele)ileberaber

ليس لهم اعتبار أصلاOnlar için asla i’tibar olmadı.

بل هم أذلاءMuhakkak onlar zelildirler.

يعنى عند الله تعالىAllahü teâlanın ındınde   

وذلكişte bu   

لعدم موافقة أعمالهمAmelleri muvafık olmadığı için   

Neye muvafık?

الشريعة الحقةHak şeriate    

فإن ترتب أجرEğer bir ecir terettüp ederse (verilirse)

على تلك الأعمال الشاقةŞu meşakkatli ameller üzerine   

فهو مقصورBu (ecirler) kasırdır(sınırlıdır)

Ne üzerine?

على بعض المنافع الدنيويةBazı dünyevi menfeatler üzerine

وما يجمع الدنيا وكلها Dünya ve dünyanın içindekilerin tamamı

حتى يعتبر بعضها Taki bazısı itibar olunsun   

ومثلهمOnların misali(ahvali)   

Nedir?

مثل الكناسÇöpçü gibidir  

رياضته أزيدÇalışması çoktur   

Neden?

من رياضة الكلHerkesin çalışmasından   

وأجرته أقل Ücreti azdır

Neden?

من أجرة الكلHerkesin ücretinden

ومثل متابعى الشريعة 

Şeriate (Dini muhammediyyeye) tabi olanların misli

Nedir?

مثل جماعة يعملونÇalışan bir cemat gibidir   

Nerede?

فى الجواهر النفيسةNefis(Kıymetli) cevherlerde   

Ne ile?

بالماسات لطيفة Latıf  (zarif) elmaslar ile

عملهمOnların çalışması   

فى نهاية القلةAzılığın son derecesindedir   

وأجرهم     Onların ecri   

فى غاية الرفعة  Gayet yüksektedir 

حتى أن عمل ساعتهمHatta onların bir saatlik çalışması   

يساوى أجر مائة ألف Yüzbin ecre müsavidir   

والسر فى ذلك Bunda ki sır   

أن العمل إذا وقع موافقاً للشريع

Muhakkak O amel Şeriati Muhammediyyeye muvafık olduğu zaman 

فهو مرضى الحق سبحانهHak sübhânehünün razı oduğu ameldir    

وخلافها Bunu hilafı 

غير مرضيه تعالى Allahü teâlanın razı olmadığıdır.

فكيف يكونNasıl olur?   

Ne?

غير المرضىCenabı Hakkın razı olmadığı   

محلا للثوابSevaba mahal olur   

بل هوMuhakkak o

موقع العقابAzab mevkisidir   

والشاهد لهذا المعنىBu manaya şahit   

Nerede?

فى هذا العالم المجازىBu mecazi alemde   

Nedir?

واضح Açıktır 

 بظهر بأدنى التفاتAz bakmak ile  zahir olur(açığa çıkar)

( شعر ).

كل ما herşey   

نال العليلhastanın elde ettiği   

Nedir?

علة  Hastalıktır             

والذى مال النبيلAsil kimsenin meyl ettiği şey   

Nedir?

ملةAsalettir  

فرأس جميع السعاداتBütün saadetlerin başı  

Daha?

وأصلهاSaadetlerin aslı   

Nedir?

متابعة السنةSünneti seniyyeye tabeıyyetdir.

وهيولى جميع الفسادات Bütün fesatların aslı

Daha?

ومادتهاMaddesi,özü   

Nedir?

مخالفة الشريعةŞeriati Muhammediyyeye muhalefettir.

ثبتنا الله سبحانه وإياكم Allah Sübhanehü sizi ve bizi sabit kılsın

Ne üzerine?

على متابعة سيد المرسلينSeyyidil Mürseline mutebat üzerine    

عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات

O Rasülüllaha ve eline salat ve selam olsun

والسلام.Vesselam

 

Tercüme

 

114.Mektup sufi kurbanadır.Seyyidil mürseline mütebat hakkındadır.(Ona ve êline Salat ve selam olsun.)

 

Allah Sübhanehü müflis,aciz ve kötürüm olan bizim gibileri ahirinin ve evvelinin seyyidi olan efendimize tabi olma devleti ile şereflendirsin.

 

Hz Allah Esma’ına ve sıfatına ait olan Kemalatını ona (Rasülullaha) muhabbetine tabi olan da zuhur meydanına çıkardı.Rasülüllah efendimizi bütün kainatın en eftali kıldı.(Salatın en eftalı ve teslimatın en ekmeli O Rasüllah efendimize olsun) Cenabı hak bizi onun yolunda istikamet ile rızıklandırsın. Razı olunan mutâbeattan bir zerre,uhravi ni'metlerin ve dünyevi lezzetlerin hepsinden bir çok mertebe ile daha eftaldir. Fazilet,Sünneti seniyyeye tabi olamaya ,Meziyyet ,Şeriati Muhammediyyeye tabi olmaya bağlıdır. Salat,selam ve tahıyyat ona ve êline olsun. 

Mesela,sünneti seniyyeye tabi olmak gayesi ile gündüzün yarısında uyumak(kaylule)Rasülullaha tabi olmanın dışında bir gayeyle geceleri ihya etmekten daha eftaldir,değerlidir.Yine Allahın emir ettiği ramazan bayramanda oruç tutmamak ,Şeriatin emir etmediği orucu sonsuza denk tutmamaktan daha eftaldir. 

Şâr'i teâlanın emri ile bir ip infak etmek,nefsi için altından bir dağ tasattuk etmekten eftaldir. 

Ömer “r.a” bir defasında sabah namazını cemeatle kıldırdı.Sahabeyi kiramı gözetti aralarından bir kişiyi göremedi ve sordu.Denildi ki;o şahıs gecenin tamamını ihya eder.Ona bu vakitte uykunun galib geldiği zanediliyor.

 

Ömer r.a dedi ki; gecenin tamamını uyusaydı sabah namazını cemeat ile kılsaydı muhakkak daha eftal olurdu.

Görmüyor musun ki? şiddetli mucahedeleri ve pek çok riyazat irtikap etmeleri ile beraber delalet ehli, onlar için itibar olunmadı.Amelleri hak olan şeriate muvafık olmadığı için Allahü Teâlanın ındınde zelildirler.Bu meşekkatli amellerine bir ecir verilirse,bu ecirler bazı dünyevi menfeatlerle sınırlıdır.Dünya ve dünyanın içindekilerin tamamının itibarı ne ki?Bazısı itibar olusun.

 

Onların hali çöpçünün hali gibidir.Onların çalışması herkesin çalışmasından çoktur,ücretleri herkesin ücretlerinden azdır. 

 

Şeriate Muhammediyyeye tabi olanların hali nefis ,kıymetli cevherlerde zarif elmaslar ile çalışan cemeat gibidir.onların çalışması sonderece azdır,ecri gayet yüksektir. Hatta onların bir saatlik çalışması yüzbin ecre müsavidir. 

 

Bundaki sır,O amel Şeriati Muhammediyyeye muvafık olduğu zaman Hak sübhânehünün razı oduğu ameldir. 

Cenabı Hakkın razı olmadığı  nasıl sevaba mahal olur? muhakkak o azab mevkisidir. 

Bu manaya şahit mecazi alemde açıktır.Az bir dikkatle ortaya çıkar.

Şiir, 

Hastanın elde ettiği herşey hastalıktır. 

Asil kimsenin meylettiği şey asalettir. 

 

Bütün saadetlerin aslı ve başı Sünneti seniyyeye tabi olamaktır.Bütün fesatların aslı ve özü Şeriati Muhammediyyeye muhalefettir. 

 

Allah Sübhânehü sizi ve bizi seyyidil mürseline mütabeatte sabit kılsın. Rasülulaha ve êline salat ve selam olsun. 

 

Vesselam. 

 

 

 

 

 

 

   
© incemeseleler.com