بسم الله الرحمن الرحيم

المكتوب الخامس والستون والمائة165.Mektup

Kimedir?

إلى السيد النقيب السيخ فريدSeyyit Nakıb Şeyh Feride yazılmıştır .  

Ne hakkındadır?

فى الترغيب فى متابعة صاحب الشريعة

Şeriatin sahibi Peygamber efendimize tebeıyyeti teşvik hakkındadır.

عليه وعلى آله الصلاة والتحية Salat selam ve tahıyyet onun üzerine olsun Daha? 

وبغض مخالفى الشريعة

Şeriati muhammediyyeye muhalif olanlara buğuz hakkındadır 

وعداوتهم والغلظة عليهم

Onlara adevet ve ser davranmaya teşvik hakkındadır. 

شرفكم الله سبحانهAllah sübhanehü size şereflendirsin   

Ne ile? 

بتشريف الميراث المعنوىMirası manevinin şerefi ile   

Kimden ? 

من النبى الأمى القرشى الهاشمى  

Haşimi ve Kureyşi olan nebiyyül ümmiden 

عليه وعلى آله من الصلوات أفضلها ومن التسليمات أكملها 

Ona ve Eline salatın en eftali,selamın en ekmeli olsun

Ne gibi şereflendirsin? 

كما شرفكم بتشريف الميراث الصورى

Mirası suri şerefi ile şereflendirdiği gibi   

Daha? 

ويرحم اللهAllahü Teala rahmet etsin   

Kime? 

عبدا قال آميناAmin diyen kuluna   

وميراثه الصورى يتعلق بعالم الخلق 

Rasulullahın suri mirası,alemi halka tealluk eder(alakalıdır)  

Daha?

وميراثه المعنوى بعالم الأمر

Rasullulahın manevi mirası âlemi emre tealluk  eder.

الذى هوO Alemi emir ki; 

مقر الإيمان والمعرفة Marifet ve imanın makarrıdır (karargahıdır) 

Daha? 

ومحل الرشد والهدايةRuşt ve hidayetin mahallidir   

وشكر نعمة الميراث الصورى Mirası suri ni’metinin şükrü 

هو التحلى بالميراث المعنوىMirası manevi nimeti ile süslemektir.

ولا يتيسر ذلكŞu mirası manevi ile süslenmek müyesser olmaz   

إلا بكمال الاتباع المصطفوى 

Ancak Rasulullah efendimize ittiba ile müyesser olur.

عليه الصلاة والسلام  Rasulullaha salat ve selam olsun

Vaziyet böyle olunca, 

فعليكمSize lazımdır   

Ne lazımdır?

باتباعه فى أوامره ونواهيه  Rasulullahın emir ve nehilerine uymak

والمتابعةRasulu ekreme mütebeat   

Nedir? 

فرع كمال محبته 

Peygamber efendimize  muhabbetin kemalinin bir ferıdır(parçasıdır)   

عليه الصلاة والسلامSalat ve selam  Onun üzrine olsun   

( ع ) أن المحب Seven kimse   

لمن يحب مطيع *Sevdiğine itaat eder.

وعلامة كمال المحبةMuhabbetin kemalinin alâmeti  

Nedir? 

كمال بغض اعدائه صلى الله عليه وسلم 

Rasulullah efendimize düşmanlık edenlere buğzun kemalidir.

Daha? 

وإظهار العداوة Muaveneti(düşmanığı) izhar etmektir

Kime? 

لمخالفى شريعته عليه الصلاة والسلام 

Rasulullah efendimiz s.a.v. in şeriatine muhalif olanlara   

ولا سبيل للمداهنةYağcılığa yol yoktur   

Nerede? 

فى المحبةMuhabbette   

فإن المحبÇünkü seven kimse   

والهHayrandır   

Kime? 

بالمحبوبSevdiğine   

هائم بهOna aşıktır   

لا يطيق مخالفتهOna (sevdiğine)muhalefet getiremez

Daha? 

ولا أن يميلMeyl etmeye   

Kime? 

إلى مخالفيهOna, sevdiğinine mulefet edenlere    

ولا أن يلين لهمOnlara yumuşak davranmaz   

Ne ile? 

بوجه من الوجوهVecihlerden bir vecih ile (hiç bir surette)   

ولا يجتمع محبة المتباينينİki zıdda muhabbet cem etmez   

فإن الجمع بين الضدينİki zıddı cem etmek   

Nedir? 

محالMuhaldir.

بل محبة أحدهماOnlardan birine muhabbet   

تستلزم عداوة الآخرDiğerine düşmanlığa istilzam eder.

ينبغىLazım gelir

Ne?

أن يتأمل تأملا جيدا yeniden düşünmek   

Daha?

وأن يتدارك مامضىGeçmişi tedarik (telafi) etmek lazımdır   

Nerede?

قبل فوت الفرصةFırsatlar kaçmadan önce   

فإنه إذا فاتت الفرصةFırsat kaçtığı zaman   

لا يحصلHasıl olmaz

شئ غير الندامةNedametten başka   

( شعر ) .

وحين الصبحSabah vakiti   

تبدوMeydana çıkar    

كالنهارGündüz gibi        ***       

حقيقة من هويتهO kimsenin hüviyetinin hakikati ki ;   

Neredeki? 

فى الظلامKaranlıktaki  

( غيره )Diğer şiir, 

سوف ترىYakında görürsün   

Ne zaman? 

إذا انجلى الغبار Toz toprak açıldığı zaman     ***      

أفـرس تحتـكSenin altında atmı ?   

أم حمارYoksa Merkepmi ? 

ومتاع الدنيا  Dünya meta-ı

Nedir? 

متاع الغرورGurur (aldatıcı)metadır   

وترتبت عليهOnda terettüp eder   

Ne? 

المعاملة الأخروية والأبدية Düyevi ve uhravi muameleler

فإن تيسرت متابعة سيد الأولين والآخرين Seyyidil evvelin ve ahirin olan Rasülü ekreme s.a.v  mütebeat müyesser olursa   

Nerede?

فى هذه الأيام المعدودةŞu sayılı günlerde (dünya hayatında)

فالنجاة الأبدية مرجوة  Ebedi necat ümit olunur 

وإلاEğer Rasülü ekreme s.a.v  mütebeat müyesser olmaz ise   

فخسارة فى خسارةHusran içirisinde husrandadır.   

كائنا من كانKim olursa olsu   

Daha? 

وأى عمل عمله من الخيرHayırdan hangi hayır işlerse işlesin   

( شعر ) .

محمد سيد الكونين İki cihanın efendisi Muhammed s.a.v   

Kimdendir? 

من عرب Arablardandır       ***       

خاب  Zarardadır 

الذى لم يكن فى بابه الترباKapısında toprak olmayan kişi

وحصول دولة تلك المتابعة العظمى

Şu büyük mutabat devletinin hasıl olması

ليس بموقوف على ترك الدنيا بالكلية Bilkülliye dünyayı terk etmeye bağlı değildir   

حتى يكون عسيراTaki zor olsun   

بل إذا أديت الزكاة المفروضة Belki farz olan zekat elde edildiği zaman

مثلا  Mesela   

فله حكم الترك Dünyayı ter hükmündedir   

Nerede? 

فى عدم وصول المضرةDünyanın zararının ulaşmaası  hususunda   

فإنه لا ضررÇünkü zarar yoktur  

Nerede? 

فى المال المزكى Zekatı verilen malda

فمعالجة دفع الضرر Zararı def etmenin ilacı   

Neden? 

عن المال الدنياوىDünya malından

Bu  zararı def etmenin ilacı Nedir?

إخراج الزكاة Zekatı çıkarmaktır 

وإن كان الترك الكلىHer nekadar terki külli isede   

أولى وأفضل منهTerki hükmiden evla ve aftal isede   

ولكن أداء الزكاةLakin zekatın edasıda   

Nedir? 

يقوم مقامه Terki külli makamına kaim olur 

( شعر ) .

إذا قسنا السما بالعرش Semayı  arş ile mukayese ettiğin zaman 

ينحط  Aşağıdadır       ***      

وما أعلاهO ne acaib yüksektir   

إن قسنا بأرضArz ile kıyaslarsak

فينبغى صرف جميع الهمةGayretin hepsini sarf etmek lazım gelir   

Nerede? 

فى أتيان أحكام الشريعة

Şeriati Muhammedinin ahkamını yerine getirme hakkında  

Daha?

وتعظيم أهلها من العلماء والصلحاءUleme ve sulahaya tazim etmek hakkında   

Daha? 

والاجتهاد فى ترويجهاŞeriati Muhammdiyyeyi tervice(yayamaya) çalışmak

وإذلال أهل الأهواء والبدعBid’at ehlinin izlaline(rezil etmeye) çalışmak    

فإن منKim ki;  (١)

وقر صاحب بدعةBidat ehline saygı gösterir ise   

فقد أعان على هدم الإسلامTahkik,islamın yıkılmasına yardım etmiş olur   

ومعاداة الكفار الذين هم أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم Allah ve  rasülullah sallahü aleyhi vesellemin  düşmanlarına karşı  düşmanlık Daha?

والسعى فى إهانتهم وتحقيرهم

Onların tahkir ve ihanetlerinde say (gayret göstermek)

وعدم إعزازهمOnları yüksek göstememek   

Ne ile? 

بوجه من الوجوهVecihlerden bir vecih ile   

Daha? 

وعدم إدخالهم فى المجالسOnları meclislere almamak   

أصلا Asla 

وعدم الأنس بهمOnlar ile ünsiyet kurmamak ( arkadaşlık, yakınlık göstememek)

Daha? 

وسلوك طريق الغلظة والشدة عليهمOnlara gılzat ve sert davranma yoluna gitmek   

Daha? 

وعدم الرجوع إليهم فى أمر من الأمور 

Herhangi bir işte onlara müracat etmemek lazım gelir   

مهما أمكنMümkün mertebe   

فإن اضطرت الضرورة فرضا Farzan bir zaruret oldu ise

Kime? 

إلى الرجوع إليهم  Onlara müracat etmeye

ينبغىLazım gelir

Ne? 

قضاء تلك الحاجة منهمOnlardan o işin yerine getirilmek   

Nasıl? 

بكرة واضطرارKerhen (nefret ederek) ve Zarureten   

Ne gibi? 

مثل قضاء الحاجة الإنسانية İnsanın kaza-i haceti gibi 

الطريق الذى يوصل إلى جناب قدس جدكم المعظم

Azim cenabı kutsi olan   ceddinize ulaştıran yol   

هو هذاİşte budur.

ومن لم يمش من هذا الطريقKimki bu yodan yürümez ise   

فالوصول إلى ذلك الجناب المقدسO mukaddes zata ulaşmak   

Nedir? 

مشكلZordur   

هيهات هيهاتHethat,heyhat(eyvah )   ( شعر ) .

كيف الوصولnasıl ulaşılır   

Nereye?

إلى سعادsuadeye (sevgiliye)

ودونها ***   قلل الجبال Onun önünde yüksek dağlar vardır

Daha?

ودونهن خيوفOnun önünde nize korkular vardır

ماذا نكتب أزيد من هذاBundan ziyade ne yazayım   

( شعر ) .

بثثت لديكم Size döşedim( açtım)

Neden?

من همومى وخفتEndişe ve kederlerimden   

أن*** تمـلواBıktırmasından korktum   

وإلا فالكـلام كـثير Çok kelam vardı 

(١)   رواه البيهقى فى شعب إيمان عن إبراهيم بن ميسرة مرسلا قال القارىيعد فى التابعين ثقة صحيح الحديث ورواه الطبرانى من حديث عبد الله بن بسر وابن عدى عن ابن عباس وأيضا ابن عدى وأبو نصر السجزى فى الإبانة وابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها اهـ . 

Tercüme

165.mektup Seyyit Nakıb Şeyh Feridedir. 

Sahibi Şeriat Rasulü Ekrem  s.a.v  Efendimiz'e mütebeat ve  onun şeriatine muhalif olanlara  buğza,onlara  adavete  ve  sert davranmaya teşvik  hakkındadır.

Allahü Sübhanehü Teala sizi mirası suri şerefi  (Rasulullahın soyundan olma  şerefi )ile şereflendirdiği gibi Haşimi ve Kureyşi  olan Nebiyyi ümmi tarafından  mirası manevi ile şerefendirsin. Amin diyen Allahın kuluna da rahmet etsin.

Mirası suri; Alemi halka işaret eder.Mirası manevi; Marife ve imanın makarrı “karargahı” ,ruşt ve hidayetin mahalli olan âlemi emre işaret eder. Mirası suri nimetinin şükrü mirası manevi nimeti ile zinetlenmek,süslenmektir.Mirası manevi ile tezeyyün ancak Rasulüllah efendimize kemali ittiba ile müyesser olur,mümkündür.iş böyle olunca peygamberimizin emir ve nehilerine tebaıyyet, elbette lazımdır.Peygamber efendimize ve emir ve nehilerine tebaıyyet ona muhabbbetinin kemalinin bir fer'ıdir,parçasıdır.

 

Şiir; Zira seven kimse sevdiği kişiye itaat edicidir.

Muhabbetin kemalinin alameti, peygamber efendimizin düşmanlarına karşı buğzun kemalidir,tam olmasıdır  ve  Rasülüllahın şeriatine muhalif olanlara adaveti izhar etmketir.Muhabbette yağcılığa yol yoktur.Zira seven kimse sevdiğine hayrandır.Ona aşıktır.Sevdiği kimseye muhalefete takat getiremez.onun muhaliflerine karşı meyl edemez,Hiç bir surette  o muhaliflere yumuşak davranmaz.Zira iki zıdda muhabbet cem olmaz.İki zıddı cem etmek muhaldir.Onlardan birine muhabbet diğerine düşmanlığa istilzam (icab)eder.Yeniden düşünmek,fırsat gitmeden evvel geçmişi tedarik etmek lazımdır.Fırsat kaçtığı zaman nedametten başka hiç bir şey hasıl olmaz,ele geçmez.

Şiir;

Gündüz gibi sabah vaktinde meydana çıkar,

Karanlıktaki kimsenin hüviyetinin hakikati

Toz duman   açıldığı zaman sen görürsün

Altındaki atmıdır yoksa hımarmıdır?

Dünya metaı gurur (aldanma) metaıdır.Onun üzerine dünyevi ve uhravi muameleler terettüp eder.Eyer şu sayılı günlerde (dünya hayatında) evvelinin ve âhirinin seyyidi olan Rasülü Ekreme mütebeat müyesser olursa,ebedi dünyada necat ümit olunur.

Eğer O Rasulullaha mütebeat olmaz ise,kim olursa olsun,hayırdan hangi ameli işlerse işlesin hüsran içinde husrandadır.

Muhammed s.a.v arablardan iki alemin efendisidir

Onun kapısında tobrak olmayan kimse zarardadır.

Şu mütebat devletinin hasıl oması (Peygamberimeze  tabi olmak) bilkülliye dünyanın terkine bağlı değildir ki, zor olsun.

Mesela,farz olan zekatı eda ettiğinde dünyanın zararlarının ulaşmamasında dünyayı  terk  etmiş hükmündedir.Zira zekatı verilen malda zarar yoktur. Dünya malından zararı def etmenin ilacı,zekatı çıkartmaktır(vermektir).Her ne kadar terki külli terki hükmiden evla ve eftal olsada ,zekatı eda etmek terki külli makamına kaim olur.

Semayı arş ile mukayese ettiğimizde aşağıdadır.

Semayı arz ile kıyaslarsak ne acaib yüksektir.

Vaziyet böyle olunca,bütün gayretimizi ,şeriatin hükümerini yerine getirmeye, sulaha ve ulemaya ta'zim etmeye ,Şer'ı şerifi tervic  etmeye (yaymaya) ve bidat  ehlini zelil kılmak için sarf etmesi  lazımdır.

Bir kimse bidat ehline saygı gösterirse islamın yıkılmasına yardım etmiş olur.

Allah ve Rasülünün düşmanlarına karşı muâdat lazım gelir(onlara buğuz etmek,onların adetlerini terk etmesi)onların ihanetinde ve tahkırında sa'yetmek gayret göstermek,onları hiçbir surette yüksek  görmemek,asla onları meclislere almamak yada meclislerine girmemek,onlara samimiyet göstermemek, onlara gılzat (buğuz) yoluna gitmek ve dünya işlerinden bir işte mümkün mertebe onlara muracat etmemek lazımdır.Faraza zaruret olur ise insanın gaza-i haceti  gibi kerhen Zaruri olarak (razı olmayarak)haceti( ihtiyacı)gidermek lazımdır.

Azım olan ceddiniz Rasülü ekrem s.a.v efendimize ulaşmanın yolu, işte budur.Kim bu yoldan yürümez ise O mukaddes Zatın cenabına ulaşması müşkildir.Heyhat!Heyhat!

Şiir;

Sevgiliye nasıl ulaşılır.

Onun önünde yüksek dağlar nice korkular vardır.

Bundan ziyade ne yazayım.

Size endişelerimden ve kederlerimden açıkladım

Bıktırımasından korkmasaydım daha çok kelam vardı.

http://www.incemeseleler.com/images/stories/incemeselem.jpg 

 

 

 

 

 

   
© incemeseleler.com