Adaletiyle meşhur eski İran hükümdarı Nüşirevan, vezirlerinden birini bir suçundan dolayı zindana attırmıştı. Zindanda, zincirlerle bağlı olarak vakit geçiren vezirin halinde hiçbir üzüntü alameti görülmüyordu. Bunun sebebini kendisine sordular.

Dedi ki:

- Ben altı şeye değer veririm. Onlara güvendiğim için üzüntü duymuyorum. Onlar şudur:

1- Allah'a güvenmek

2- Başa gelene razı olmasını bilmek

3- Sabretmesini bilmek

4- Bulunduğum halden yılmamak

5- Bulunduğum halden daha kötü bir durumda olmadığı için halime şükretmek

6- Bulunduğum durumdan kurtulacağıma dair her an ümit içinde olmaktır.

Bu saydıklarım kimde bulunursa, o kimse nasıl bir durumda olursa olsun, dünya ve hayat ona hiç bir zaman dayanılmaz şekilde olmaz. Dünyanın hiçbir üzüntü verecek hali onu üzemez, sıkıntıya sokamaz.

.

.

Ali Eren - Dini Hikayeler

Bu eser incemeseleler.com ile internete müsadeli olarak kazandırılmıştır.

Eseri başka sitelerde yayımlamak yasaktır !

   
© incemeseleler.com