Cemalettin Efgani hakkında geniş araştırmalar var. Bunlardan biri Dr. Hasib Samarrai'nin bizzat Ezher Üniversitesinde yazmış olduğu doktora tezi (Müfessir Resit Riza). Bu eseri Türkceye terceme ederek "Mezhepsizler" diye tesmiye etmişler. Ayrıca Doç. Dr. Alaeddin Yalçınkaya'nın "Cemaleddin Efgani" isimli eseri var.

   
© incemeseleler.com