İslamda, alanlarında veya zamanlarında en önde olan bir takım şeyhaynlar vardır. Ashabı Kiram arasında, hadis ilminde, kelam ilminde vb. İşte bir kaç şeyhayn..

Nasreddin Hoca rahmetullâhi aleyh, her şeyden önce iyi bir insan,  sâlih bir mü’min, velî bir kul, mükemmel bir mütefekkir ve mürebbîdir. Günümüz insanları için numûne-i imtisâl olması (örnek alınması) gereken Hoca rahmetullâhi aleyh, fıkraları ile Müslüman-Türk insanının zekâ inceliğini, nükte gücünü, dünyevî ve uhrevî hayat görüşünü aksettirmektedir.

Ehli Sünnet imamlarımızdan İmam Ebû Mansûr el-Mâturîdî' yi ne kadar tanıyoruz. Hakkında pek duyulmamış ayrıntıların da yer aldığı Ahmet Ak tarafından tez şeklinde kaleme alınmış Maturidi ve Maturidilik kitabındaki satırlardan bir kaç paragrafını takdim ediyoruz.

İmam Ebu Yusuf hazretleri daha önceleri fakir ve bir rivayete göre yetim biriydi. Annesi, kendisini sanat öğrenmesi ve ekmeğini çıkarması için bir çamaşırcının yanına vermişti.

"Mevdudi, Seyyid Kutub, C. Efgani, M. Abduh, Hamidullah, İbn-i Teymiyye, tilmizi İbn-i Kayyım el Cevzi ve İbn-i Rüşd Yusuf Kardavi, M. Ebu Zehra'nın Ehl-i Sünnet dışı olduğu şayi olmuştur. Bunlara ve kitaplarına karşı nasış bir bakış açımız olmalıdır?

Her namazımdan sonra bana ilim öğreten bütün hocalarıma dua ederim diyen hocamız ve mezhep imamımız İmamı Azam Hazretlerine ne kadar dua ediyoruz.
Peki hayatını ve bunca ilmi nasıl tedris ettiğini hiç merak ettik mi?

Seyyid Kutub'un bozuk görüşlerinin olduğunu inkar eden bir ehl-i sünnet alimi yoktur. Şehit olması da (ki bunu bilemeyiz) bu sapıklıklarını bertaraf etmez.
Onun hakkında eser yazan birçok zevat var. Cemiyyetul-Meşâri'in (Mısır) neşrettiği "Nehcu's-Sevi fi reddi ala Seyyid Kutub.." isimli eserde konuyla alakalı malumat vardır.

   
© incemeseleler.com