Şeyhaynlar

Yayınlanma İnce Şahsiyetler

İslamda, alanlarında veya zamanlarında en önde olan bir takım şeyhaynlar vardır. Ashabı Kiram arasında, hadis ilminde, kelam ilminde vb. İşte bir kaç şeyhayn..

Asıl Nasreddin hocamızı tanıyalım

Yayınlanma İnce Şahsiyetler

Nasreddin Hoca rahmetullâhi aleyh, her şeyden önce iyi bir insan,  sâlih bir mü’min, velî bir kul, mükemmel bir mütefekkir ve mürebbîdir. Günümüz insanları için numûne-i imtisâl olması (örnek alınması) gereken Hoca rahmetullâhi aleyh, fıkraları ile Müslüman-Türk insanının zekâ inceliğini, nükte gücünü, dünyevî ve uhrevî hayat görüşünü aksettirmektedir.

Seyyid Kutub Mezhepsiz mi?

Yayınlanma İnce Şahsiyetler

Seyyid Kutub'un bozuk görüşlerinin olduğunu inkar eden bir ehl-i sünnet alimi yoktur. Şehit olması da (ki bunu bilemeyiz) bu sapıklıklarını bertaraf etmez.
Onun hakkında eser yazan birçok zevat var. Cemiyyetul-Meşâri'in (Mısır) neşrettiği "Nehcu's-Sevi fi reddi ala Seyyid Kutub.." isimli eserde konuyla alakalı malumat vardır.