Ey Allah'ım!


Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.Bize doğru yolu göster.Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. 

Ey Rabbimiz!
Bizi sana boyun eğenlerden kıl,neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar.Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et.Zira tövbeleri çokça kabul eden,çok merhametli olan ancak sensin. 
 

Ey Rabbimiz!
Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla, lütfü en bololan sensin.

Ey Rabbimiz!
indirdiğine inandık ve Peygamberine uyduk, simdi bizi şahitlerden yaz.(Birliğini ve Peygamberlerini tasdikeden)

Ey Allah'ım!
Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma.

Ey Rabbimiz!
Affına sığındık!Dönüş sanadır.

Ey Rabbimiz!
Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yükyükleme.

Ey Rabbimiz!
Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme!Bizi affet!Bizi Bağışla!Bize acı! Sen bizim mevlamızsın.Kafirler topluluğuna karşı bizeyardım et!

Ey Rabbimiz!
iman ettik;Bizim günahlarımızı bağışla,bizi ateşazabından koru!

Ey Rabbimiz!
Günahlarımızı ve içimizdeki taşkınlığımızı bağışla; Ayaklarımızı yolunda sabit kıl; Kafirler topluluğunakarşı bizi muzaffer kıl!
Ey Allah'im!
Amellerin hesap olunacağı gün beni,ana-babamı vemü'minleri bağışla!

Ey Rabbimiz!
Cehennem azabını üzerimizden sav.

Ey Rabbim!
Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlıkılanlardan eyle;

Ey Rabbimiz!

Duamızı kabul et!
Ey Rabbim!

Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı
olacağın yararlı iş yapmamı temin et.Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir.Ben sana
döndüm.Ve Elbette ki ben Müslümanlardanım.

Ey Allah'ım!
Bize,Peygamberlerin vasıtasıyla vaadettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil-rüsvay
etme;Şüphesiz sen vadinden caymazsın! insanların dirilecekleri gün,beni mahcup etme. o gün ne mal faydaverir,ne de evlat.

Ey Rabbimiz!
Bize dünyada iyilik ver,ahirette de iyilik ver.Bizi Cehennem azabından koru!

Allah'ım!
Sen,gökleri ve yeri boşuna yaratmadın.Seni tesbih ederiz.Bizi cehennem azabından koru!

Ey Rabbimiz!
Doğrusu sen kimi cehenneme koyarsan,artık onu rusvay etmişsindir.Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur.

Ey Rabbim!
Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.

Ey Rabbimiz!
Bizi inkar edenler için deneme konusu kılma,Bizi,bağışla! Yegane galip ve hikmet sahibi,ancak sensin....

Allah'ım!
Ben senden hidayet,takva,iffet ve servet niyaz ederim.

Allah'ım!
Hatalarımı,cehaletimi,yaptığım şeylerdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet.

Allah'ım!
Ciddi olarak,şaka olarak,kasten ve hata en yaptığım günahları affet.Bunların hepsi bende var.

Allah'ım!
Yaptığım ve yapacağım,açığa vurduğum ve gizlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet.Her şeyi yaptıranda,yaptıracak olanda sensin.Sen her şeyekadirsin.

Allah'ım!
işlerimde beni günahtan koruyan dinimi benim için faydalı kıl.Geçimimi temin ettiğim dünyayı bana hayırlı kıl.Son durağım olan ahiretimi de hayırlı kıl.Hayır yaptığım müddetçe ömrümü uzat. Kötülüklerden alıkoymak için de ruhumu al.

Allah'ım!
Senin rızan için Müslüman oldum.Sana inandım Sana güvenip itimat ettim.Sana yöneldim.Senin içinbaşkalarına düşman oldum.

Allah'ım!
Beni sapıtmadan izzetine sığınırım.Senden baska ilah yoktur.Sen ebedi hayat ile HAY'sın.Cinler ve insanlar ölürler.Ey kalpleri delaletten hidayete çeviren beniDin'inden ayırma.

Allah'ım!
Vücuduma sıhhat ve afiyet ver.Gözlerime sıhhat ve afiyet ver.Ve bunu benden sonrakilerde de devam ettir.Senden başka ilah yoktur.Sen Halim'sin,Kerim'sin. Arşın sahibi yüce Allah'ı tenzihederim.Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.Rabb'im bana yardımcı ol.Düşmanlarıma yardımcı olma.Bana yardım et,düşmanlarıma etme.Düşmanlarımı şaşırt,beni şaşırtma.Bana hidayet et Hidayeti
kolaylaştır.Bana isyan edene karşı bana yardım et.

Rabb'im! Rabb'im!
Beni sana şükreden,Seni anan,Sen'den korkan,Sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle.Tevbemi kabul et.Günahlarımı affet.Dua'larımı kabul et.İman ve İslam-i sabit kıl,kalbime hidayet et,dilime doğruyu konuştur,kalbimdeki kinleri söküp at.

Allah'ım!
Sen'den Rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleri,bütün günahlardan uzak olmayı,bol bol iyilik
yapmayı,Cehennem'den kurtulup,Cennet'e kavuşmayıisteriz.

Allah'ım!
Yaptığımız zulüm ve günahları,şaka,ciddi ve kasten işlediğimiz kusurları affet.Bunların hepsi bizde var.

Allah'ım!
Beni en güzel şekilde yarattın, Ahlakımı dagüzelleştir.

Allah'ım!
Bana iyi ameller yaptır,kötülüklerden vazgeçir,fakirleri ve düşkünleri sevdir,tövbelerimikabul et.

Allah'ım!
ihtiyarlığımda,ömrümün sonunda bana,bol bol rızıkihsan et.

Allah'ım!
Borç yükünden ve düşmanların hakimiyetinden sanasığınırız.

Allah'ım!
Verdiğin nimetlerin yok olmasından,lütfettiğin afiyetlerin aybolmasından,beklenmedik afetlerden ve
bütün gazaplarından sana sığınırım.

Allah'ım!
Alaca illetinden,delilikten,cüzzamdan ve tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım.

Allah'ım!
Kötü günden,kötü geceden,kötü zamandan,kötü arkadaştan,mahalledeki kötü komşudan sana sığınırım. Sen'den başka ilah olmadığı,yedi kat göklerin sahibi ve yüce arşın sahibi olduğun için senden istiyorum.Senden başka ilah olmadığı,yedi kat göğün,yedi kat yerin sahibi ve yüce arşın sahibiolduğun için senden istiyorum.Sen her şeye kadirsin..

Allah'ım!
Kur'an dan okuduğumuz her bir cüz karşılığında bize mükafaat ve her bir HARF karşılığında Manevi bir tad ver.

Allah'ım!
Bize Kur'an da bulunan her bir;
ELIF harfi ile ULFET Ver.
 BE harfi ile BEREKET ver.
 TA harfi ile TEVBE ver.
SE harfi ile SEVAP ver.
 

CIM harfi ile CEMAL ver.
HA harfi ile HİKMET ver.
 

HI harfi ile HAYIR ver.
DAL harfi ile DELİL ver.
ZEL harfi ile ZEKA ver

 incemeseleler.com /arşiv

 

   
© incemeseleler.com