11-Mektubatı-şerife 2. cilt 55. mektup.sayfa 145
Bu mektupda İmamı Rabbani hazretleri İmamı Azam hazretlerinin ulvi derecelerinden bahsediyor. Hatta kendisinin İmamı Şafii hazretlerini çok sevdiğini ve bazı nafilelerde onu taklid ettiğini fakat İmamı azama tabi olduğunu bu mevzuda İmamı Azam hazretlerinin sahıbülbeyt diğer imamların onun ıyali olduğunu anlatıyor.

Peki İsa a.s. Hanefi mezhebi üzre mi gelecek ?

Bir çok mahfilde konuşan insanlar bilginin ehemmiyyetinden bahsederken yukarıdaki ifadeyi kullanırlar.Ayeti kerimeden istidlal etmeleri güzel. Ancak mevlamızın bu ifadesindeki asıl maksad nedir?

İtaat müessesesi İslam dininin manevi derinliklerinde bel kemiği mesabesindedir. Zira kendisine yapılan riayet neticesinde ameller ile elde edilemeyecek hasene kazanılırken, dikkat edilmediği zamanda müminin sevap hazinesinde derin yaralar açmaktadır. İşte itaat ile alakalı sözler..

Sadaka ömrü uzatır Hadisi şerifi anlatılırken güya Rasülüllah Efendimiz zamanında bir gencin o gece öleceğini Cebrail a.s. haber vermiş peygamber efendimiz de dünyadan isteklerini sormuş, evlenmek istediğini.......ila..ahir... fakat ertesi günü Peygamber efendimiz o genci mescidde görmüş ve hayret etmiş nihayet sormuş ve sadaka verdiğini söylemiş.. ilah......

Bu hadise evvela kulağa hoş geliyor.

Kur’an-ı kerimin tefsiri ve tevili ancak ehli olan âlimler tarafından yapılır. Fakat kelime kelime tercümesi mümkün olmaz. Tercüme ile murad-ı ilahi anlaşılamaz. Hadis-i şeriflerin de kelime kelime tercümesi çok zaman yanlış manalara gelir. Hatta bir dildeki deyim, terim ve atasözlerinin kelime kelime tercümesi çok yanlış olur. Mesela Fransızca, (De bonne guerre), kelime olarak, iyi savaştan demektir. 

   
© incemeseleler.com