Misyonerlerin çeşitli taktiklerini okuduktan sonra günümüzde  bunları yakinen müşahede ettiğinize bizzat şahit olacaksanınız.
İçimiz deki tehlikenin farkında mıyız? Müslüman bilinçli ve uyanık olmalıdır.

Her devirde olduğu gibi, asrımızdaki hasta ruhlu insanlar da, Hz. Peygamberi açıkça inkâr edemedikleri için, bir kısım temel hakikatleri inkâr ederek milletin imanını zedelemeğe çalışıyorlar. Çünkü, imanın esas ruhu, peygambere iman etmek ve ona tâbi olmaktır.

Mumtehine suresi 10. ayeti kerime de belirtildiği üzere ehli kitap bir kadınla evliliğin caiz olduğuna dair ifadeler acaba tüm Hristiyan ve Yahudileri kapsar mı, Yani tüm hristiyan ve yahudiler ehli kitap mı?

 

Tasavvufi hâl içinde, “Bir olanı müşâhede etmektir” diye tarif olunabilen şuhûdî tevhid, İmam-ı Rabbânî’nin savunduğu, tahkik ettiği, yaşadığı ve savunduğu bir öğreti idi. O Vahdet-i Vücûd anlayışına karşı çıkmış, onu sık sık eleştiriye tâbi tutmuştur. Şimdi kısaca vahdet-i vücûd’un ne olduğu ve ne olmadığı hususunda kısaca bir inceleme yapalım.

Hangi cemaatlerin ehli sünnet olup olmadığını söylemek bizi aşan bir durumdur. Ehli Sünnet diye tesmiye ettiğiniz bir cemaatin öyle bir itikadı bulunur ki küfre bile sebep olabilir. Ancak ehli sünnet müntesibi gruplarda bulunan belli başlı vasıfları şu şekilde sıralayabiliriz.

   
© incemeseleler.com