Vahdeti vücud yerine Vahdeti Şuhud

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Tasavvufi hâl içinde, “Bir olanı müşâhede etmektir” diye tarif olunabilen şuhûdî tevhid, İmam-ı Rabbânî’nin savunduğu, tahkik ettiği, yaşadığı ve savunduğu bir öğreti idi. O Vahdet-i Vücûd anlayışına karşı çıkmış, onu sık sık eleştiriye tâbi tutmuştur. Şimdi kısaca vahdet-i vücûd’un ne olduğu ve ne olmadığı hususunda kısaca bir inceleme yapalım.

Ehli sünnet cemaatler

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Hangi cemaatlerin ehli sünnet olup olmadığını söylemek bizi aşan bir durumdur. Ehli Sünnet diye tesmiye ettiğiniz bir cemaatin öyle bir itikadı bulunur ki küfre bile sebep olabilir. Ancak ehli sünnet müntesibi gruplarda bulunan belli başlı vasıfları şu şekilde sıralayabiliriz.

Meal yerine ne okumalıyız?

Yayınlanma İtikadi Meseleler

 "Meal, insanların Kur'an'ın kendi mesajlarında anlayabilmesi için yapılmış bir eylemdir ve bir alimin Kur'an'ı Arapça okuyup dinleyenin kendi diline çevirerek izah etmesi de mealdir.
"Meal okunmasını önerenler dışlandığına göre ortaya koyduğunuz çözüm nedir?