Müteşabih ayetleri niçin tevil etmişler?

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Nasslardaki müteşabih ayet ve hadisleri selef tefviz, halef ise tevil etmişlerdir. Oysa Ali İmran suresinde bunların tevilini ancak Allah bilir,ilimde rüsuh peyda edenler ise hepsi indullahtır,biz hepsine mutekidiz derler diyor. Madem tevilini Allahtan başka kimse bilmez,niçin halef uleması tevil etmişlerdir?

Tevatürle sabit hükümleri inkar üzerine..

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Hz. İsa (a.s)'ın nüzulü, kabir azabı ve benzeri meseleler hakkında genellikle şu tarz değerlendirmeler yapılıyor: "Bu meseleler Kur'an'da geçmiyor, bazı hadislerde yer alıyor. Ama hadis Kur'an'a aykırı olamaz. Dolayısıyla bu konulardaki hadisler uydurmadır." Ya da, "Evet, bu konuda bazı hadisler var, ama bu hadisler itikadî sahada bir şey ifade etmez."

Davet ulaşmayanların ahiretteki durumu

Yayınlanma İtikadi Meseleler

Peygamberler, insanlara Allahın verdiği en büyük nimetlerdendir. Hatta birincisidir. Allah’ı bilmek ve bulmakda ancak Peygamberler vasıtası ile mümkün olur. Peki kendisine hiç Peygamber daveti ulaşmayan insanların Ahiretteki durumu ne olur? Mes’uliyyetleri nedir? Akıbetleri ne olacaktır?