Bizim ümmetimiz gelmiş geçmiş en şerefli ümmet. Diğer ümmetlere nisbeten bizi şerefli ve bahtiyar yapan tabiki iki cihan serveri efendimiz s.a.v. 'in ümmeti olmamız.
Peki bu üstünlük neticesinde ne gibi ayrıcalıklarımız var ve ahirette de olacak?

İlim ma’lûma mı, yoksa ma’lûm ilme mi tâbîdir? sorusuna ehli sünnetin cevabı nedir? Mesela birisinin kafir olacağı malum mudur yoksa ilmi bir durum mudur?

İctihad: Şer'î hükmü, şer'î delîlinden çıkarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmek olarak ifade edilebilir. Peki ictihad kapısı kapanmışmıdır, yoksa hangi şartlar kendisinde bulunan bir kimse bu asırda da ictihad yapabilir?

 Sigara içmek haram mıdır? yoksa mekruh mudur? Uzun uzadıya tartışılan bir hüküm olagelmiştir. Gerçi dini celili islamda tartışılacak bir hüküm yoktur. Olsa olsa bazı zevatı kiramın cevaz çıkarma mücadelesi vardır. Müttaki bir yaklaşımla sigaraya (tütüne) nasıl bakılmalıdır. El İbriz kitabından ifadelerle...

Sahih olmayan hadislere mutlak manada uydurma hadis tabirini kullanıyoruz. Peki mutlak manada bu tabir doğru mudur yoksa çeşidine göre farklı isimler mi kullanılır?

   
© incemeseleler.com