İlim ma’lûma mı, yoksa ma’lûm ilme mi tâbîdir? sorusuna ehli sünnetin cevabı nedir? Mesela birisinin kafir olacağı malum mudur yoksa ilmi bir durum mudur?

İctihad: Şer'î hükmü, şer'î delîlinden çıkarma hususunda olanca ilmî kuvvetini sarfetmek olarak ifade edilebilir. Peki ictihad kapısı kapanmışmıdır, yoksa hangi şartlar kendisinde bulunan bir kimse bu asırda da ictihad yapabilir?

 Sigara içmek haram mıdır? yoksa mekruh mudur? Uzun uzadıya tartışılan bir hüküm olagelmiştir. Gerçi dini celili islamda tartışılacak bir hüküm yoktur. Olsa olsa bazı zevatı kiramın cevaz çıkarma mücadelesi vardır. Müttaki bir yaklaşımla sigaraya (tütüne) nasıl bakılmalıdır. El İbriz kitabından ifadelerle...

Sahih olmayan hadislere mutlak manada uydurma hadis tabirini kullanıyoruz. Peki mutlak manada bu tabir doğru mudur yoksa çeşidine göre farklı isimler mi kullanılır?

Satranç ve Dama oyunları hususunda muhtelif rivayetler var. Caizdir diyenler, değildir diyenler bir takım görüş ve izahatlar yapmışlar. Peki muttaki bir kimse, dama ve Satranç oyunlarına karşı nasıl bir yaklaşım içerisinde olmalıdır?

   
© incemeseleler.com