Evlat terbiyesinde aşamalar

Yayınlanma Umumi Meseleler

Evlatlarımızın islam ahlakı ile yoğrulması, dünya ve ahiret saadetimiz için en ehem meselelerdendir. Bu hususta ebeveyn, bilgili olup ne zaman nasıl davranması gerektiğini çok iyi idrak etmelidir. Özet olarak 4 dönemde irdelediğimiz çocuk ahlaki gelişimini şöyle sıralamak mümkün.

Nikah duası arkasına ilave

Yayınlanma Umumi Meseleler

Ülkemizde dua merasimlerinde arapçanın yanında türkçe ilave yapmak, hazırunun daha çok dikkatini çekiyor ve amin seslerinin tonu daha yüksekten çıkıyor. Arapça evlilik ve nikah duasının
arkasına da şu Türkçe ilaveler yapılması bu minvalde değerlendirilebilir.

Çocuğumuzun parasını muhafaza ediyor muyuz?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Çocuklar himayeye muhtaç nazik varlıklardır. Herkes 80 yaşında ihtiyar olmayabilir. Fakat dünyada bebek olmayan hiç bir insan yoktur. Bu sebeple doğuştan ve tabii olarak çocuklarımıza karşı bir takım vazifelerimiz ve onların da bir takım hakları vardır. Bunlardan biri de onların mülkiyet hakkıdır.

Hac ve Umrede tavaf duası nasıl yapılır?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Hacca gidileceği zaman maddi değil manevi yönden de çok hazırlık yapılmalıdır. Orada atılan her adımın programı evvelden ayarlanmalıdır.Yazık ki nice insanlar bu ruhtan mahrumdur. Bütün duaların müstecap olduğu bu ulvi mekanda yapılan en etkili dua ne ise o araştırılmalıdır. Haccın Ruhu olan dualar iyi kavranmalı ve oraya gitmeden bu ruha sahip olmaya çalışılmalıdır. işte haccın ruhu olan çok önemli dört kelime.

Dini genel kültürün neresindeyiz?

Yayınlanma Umumi Meseleler

İslâm, Kur'ân, Sünnet ne diyor?.. Hikmet ne diyor?.. Muhbir-i sadık (Bildirdiği, haber verdiği her şey doğru olan) zat (Salat ve selam olsun ona) ne diyor?.. 14 asırdır gelip geçen rabbani alimler, fakihler, mürşidler, allameler ne demişler?..