Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri devrinde Afganistan’in Herat sehrinde yetisen ve Fatih tarafindan Osmanliya davet edilen, bu davete icabet ederek Konya ya kadar gelen ancak orada Fatihin vefat haberini duyunca geriye donen Molla Cami kitabinin muellifi Nureddin Abdurrahman-i Cami hazretleri, Ehli sunnete dolayisi ile Eshabi kirama son derece bagli ve onlarin kadru kiymetini cok takdir eden bir zattir.

Gıybet nedir diye sorulsa herkes, "başkasının arkasından hoşlanmayacağı şeyi konuşmak" şeklinde tanımı yapar. Ama tafsilatlı olarak gıybeti, mesela mübah olan gıybeti küfür olan gıybeti... ne kadar biliyoruz?

Evlatları terbiye etmede en güzel ahlak Yüce Dinimizin prensiplerine riayet etmekle mümkündür. İşte çocuk yetiştirmede terbiye prensipleri..

Rasûlüllah S.A.V. Efendimizin Muaz Bin Cebel Hz.lerine, oğlunun vefâtı üzerine gönderdiği tâziye mektubu.

Kırk kitaptan kırk defa süzülmüş hakikatler. Tekrar tekrar dikkatle okuyan, çok şey kazanır…]

Zamanın birinde bir zat kabenin yanında gerekli evradu ezkarı yapmış olmalı ki, ayağının tekini hafiften kabe istikametine uzatarak dinleniyormuş.

Bu manzarayı gören Hızır a.s. o zatın tepesine dikilerek onu uyarmak ister. O zatda şöyle bir kafasını kaldırır ve derki:

Sağlığı bozan sebepler bulunduğu gibi, vücûdu hasta eden ruh ve beden alâkasını bozan mânevî sebepler de var. Tıbbî âletlerle bilinmeyen bir sebeple insan hastalanır, ruh ve beden acı çeker. Maddî sebebi anlaşılmayan hastalıklardan biri de “Nazar değmesi”dir.
Düşmanlık, hased ve kıskançlıkla bakmak, rûhun penceresi bulunan gözden fırlayan düşmanca bakışlar,  karşıdaki varlığa saplanır. Elektrik şeraresi gibi çarpıcı bir tesir meydana getirir.

   
© incemeseleler.com