Ne kahr-ı dest-i âdâdan, ne lütfu âşinâdan bil 
Ümûrun Hakk'a tefvîz et, Cenâb-ı Kibriyâ'dan bil!
  

İBADETE YEGANE LAYIK OLANSIN
EŞİ VE BENZERİ OLMAYAN ALLAH
NOKSAN SIFATLARDAN ARINDIRILMIŞ
KEMAL SIFATLARLA DONANMIŞ ALLAH

*Bütün ilimler iki kelimenin içindedir:

1) Allah’ın emirlerine tâzim

2) Mahlûkâta şefkat. *Ahmet Gazâli-İhya)

Bütün âlimler bu kelâmı beğendiler. 

   
© incemeseleler.com