Eskiden hükümdarlar, karşılaştıkları her müşkül işlerinde zamanın âlimleri ile istişâre etmedikçe bir karar vermezlerdi. Onların fikirlerinden istifade ederlerdi. Adâletiyle meşhur, İran hükümdarı Nûşirevân-i Âdil, arzû etti ki; kendisine rehber olmak için ba'zı nasîhatler tertip edilsin.Bu maksatla, zamanın âlimlerini topladı. Bunların içinden yirmi üç tanesini seçtirdi ve onlara: "Her biriniz bir hikmet söyleyiniz ki, hem ben istifade edeyim, hem de benden sonra gelenler" dedi.Her birisinin yazdığı hikmetli sözleri altınla yazdırdı.

Kıyamet günü herkesin kendi imamıyla çağrılacağı bir hakikattir. O gün, her fırkayı imamları ile çağırırız! [İsra 71] Kadı Beydavi hazretleri, bu âyet-i kerimenin tefsirinde, (Her ümmeti Peygamberleri ve dinde uydukları imamların isimleri ile çağırırız) buyuruyor. İşte kıyamette dikilecek sancaklardan bazıları

Şehitler üç kısımdır. 1- Hem dünya ve hem âhiret şehidleri, 2- Dünya şehidleri, 3-Âhiret şehidleri. Dünya şehitleri olmak belki bir çok mümine nasip olmaz ama, ahiret şehidi olabilmek herkese nasip olabilir. Yeter ki sayılan 23 maddeden birisi siz de bulunsun.

Bir çok evliyaullah, hikmetleri ile bizlere halen himmet etmekteler. Onların duası ile yer yüzünde, kıyamete kadar devam eden kerametler var. işte bunlardan üçü.
Cehennem ateşinde yanmak istemiyorsanız, fakirlik görmeden ahirete imanlı bir şekilde gitmek istiyorsanız ve Türkiye sınırları içinde Hac yapmak isterseniz bu yazıyı okumalısınız.

En çok kullanılan kelimeler arasında olan şükür ve hamd kelimelerini doğru kullanmak için, ne anlama geldiğini bilmemiz lazım. Karşımızdaki insana Allaha şükür iyiyim kelimesini hastalık halinde kullanmak ne anlam ifade eder?

Erkeklerin kadınlara nazaran yaptıkları bir takım ayrıcalıklı ibadetler vardır. Cuma namazı, Allah yolunda cihad etmek, camilere gidip cemaat ile namazlara iştirak etmek vb. Kadınların bu ibadetleri yapamamaları neticesinde erkeklerin manevi olarak daha geniş imkanlara sahip olduklarını düşünen bir kimseye Peygamber efendimiz s.a.v. ' in cevabı..

Gerek zekat gerek sadakai fıtır gerekse mutlak bir sadaka vermek isteyen bir kişi, kimleri tercih etmelidir. Yardım almaya kimler daha layıktır?

   
© incemeseleler.com