İslâm, Kur'ân, Sünnet ne diyor?.. Hikmet ne diyor?.. Muhbir-i sadık (Bildirdiği, haber verdiği her şey doğru olan) zat (Salat ve selam olsun ona) ne diyor?.. 14 asırdır gelip geçen rabbani alimler, fakihler, mürşidler, allameler ne demişler?..

Ramazan ayında kılınan teravih namazlarının her birinde ayrı bir hikmet olduğunu biliyor muydunuz? İmam-ı Gazali Hazretlerin Ey Oğul isimli arapça risalesinde geçen bu malumatlardan sonra teravih namazı kılma hassasiyetinizi bir daha gözden geçireceksiniz.

Kur'an-ı Kerimin muhtelif surelerindeki ayetlerin bazen yanyana getirilmesi durumunda birbirini tefsir eden, ya da gittikçe hususileşen şekilde ayetler arasında bir ittisalin olduğu görülür. Bunlardan bir tanesi de neden yaratıldığımıza dair olan 3 ayeti kerime.

Kabir alemine girdikten sonra ruhun cesede iade edileceği ve sual sorguların bu şekilde olacağı yaygın olan görüştür. Zira Kur'an-ı Kerimde "Sizi topraktan yarattık ve oraya iade edeceğiz." s. taha 55 ayeti ile de kasd edilen olduğunu müfessirler izah etmişlerdir. Ancak ruhun daha sonra alemi berzahtaki makamında mı yoksa kabrinde baki mi kalacağı hususunda ihtilaflar var. Abdül Aziz Debbağ Hz.leri bu hususta İbriz isimli eserinde şöyle diyor.

Gerek düğünlerde gerek başka merasimlerde ilahi ile ya da başlıbaşına def çalmak uygun mudur? İslam alimlerinin bu hususta rivayetleri var mıdır?

Hadisi Şerifle alakalı olarak,gerek internet sitelerinde, gerekse kitapçık halinde gerekse küçük süslü kartonlarda hep "kırk hadis" vardır. Neden rakam 40' tır da 10, 20 vs. değildir?

Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz gemi isimli şiirinde "Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan." diyerek, ölümden itibaren geri dönüşü olmayan bir yolculuktan bahseder. Peki o yolculuk gerçekte ne zaman başlıyor ve bu yolculukta gemiyi batırmadan, rotayı şaşmadan nasıl seyahat edilir? Peygamber efendimiz s.a.v. bir hadisi şeriflerinde bizleri ikaz ediyor.

   
© incemeseleler.com