Ashab-ıl Yemin ve Şimal ne demektir?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Ashâb-ı yemîn veya ashâb-ı meymene, kelime olarak sağcılar, sağın adamları, sağ taraf insanları demektir. “Yemîn”; sağ, sağ taraf, uğur, kuvvet, yemin mânâlarına olduğu gibi, “meymene” de uğur, bereket ve sağ taraf mânâlarına gelmektedir. Dînî ıstılâhımızda ise, âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan kişiler demektir. Bugünkü siyâsî ve iktisâdî mânâdaki sağcılık ve solculukla bir alâkası yoktur.
Kur’ân-ı Kerim’de, ashâb-ı yemîn’den şöyle bahsolunmaktadır:

Ticaret yapanlara ince nasihatlar

Yayınlanma Umumi Meseleler

1- Ticarete başlarken sağlam îtikat ve iyi niyet sahibi olmalıdır. Meselâ: Helal kazanç sayesinde dilencilikten ve insanlara muhtaç olmaktan korunmaya, kazancıyla dinini kuvvetlendirmeye ve âilesinin geçimini te’min etmeye niyet etmelidir.

Herkesin üşenmeden yaptığı sünnet

Yayınlanma Umumi Meseleler

Bir sünnet var ki; Bu sünneti herkes yapıyor. Yapanların çoğu da sünnet olduğunu bilmeyerek yapıyor. Ama biz bilerek yaptığımız için sünnet sevabıda alacağız. Peki bu sünnet nedir?Kaylûle: Öğle uykusu - Gün ortasında biraz uyu-mak ki, sünnettir.

Mollacami Hazretlerinden meşhur şiir

Yayınlanma Umumi Meseleler

Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri devrinde Afganistan’in Herat sehrinde yetisen ve Fatih tarafindan Osmanliya davet edilen, bu davete icabet ederek Konya ya kadar gelen ancak orada Fatihin vefat haberini duyunca geriye donen Molla Cami kitabinin muellifi Nureddin Abdurrahman-i Cami hazretleri, Ehli sunnete dolayisi ile Eshabi kirama son derece bagli ve onlarin kadru kiymetini cok takdir eden bir zattir.