Malum takva, Allahtan korkarak haramlardan sakınmak ve vera da şüpheli şeylerden uzak durmak olarak ifade edilir. Vera mertebesindeki bir mümin halis, muhlis samimi ve ihlaslı bir kul olma yolunda hızla ilerliyor demektir. Peki günlük islamı yaşarken veramızın testi mahiyetindeki hususlar nelerdir? Hepimiz kendimizi sınayalım. 10'da kaç vera sahibiyiz?

Ashâb-ı yemîn veya ashâb-ı meymene, kelime olarak sağcılar, sağın adamları, sağ taraf insanları demektir. “Yemîn”; sağ, sağ taraf, uğur, kuvvet, yemin mânâlarına olduğu gibi, “meymene” de uğur, bereket ve sağ taraf mânâlarına gelmektedir. Dînî ıstılâhımızda ise, âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan kişiler demektir. Bugünkü siyâsî ve iktisâdî mânâdaki sağcılık ve solculukla bir alâkası yoktur.
Kur’ân-ı Kerim’de, ashâb-ı yemîn’den şöyle bahsolunmaktadır:

Gıybet edilen mekanda gıybete mani olanlar hakkında Peygamberimizin Hadisini duyunca artık çok daha uyanacağız. Sehl Bin Abdullah hz. lerinin, Gıybetten nasıl kurtulunacağına dair notu da aklımızda tutalım.

“Duaların sonunda Savatı şerife ile beraber niçin Fatiha-i şerife okunuyor, acaba imam Fatiha dediğinde, Fatiha okumak vacip midir?Böyle sualler ile günlük hayatta çok sıkça karşılaşırız.

 Abdül Halik Gücdüvani Hazretlerinden, günlük hayattaki davranışlarımızda dikkat etmemiz icap eden hassasiyetlerle alakalı, kaplerimize ilaç, saadet reçetesi.

1- Ticarete başlarken sağlam îtikat ve iyi niyet sahibi olmalıdır. Meselâ: Helal kazanç sayesinde dilencilikten ve insanlara muhtaç olmaktan korunmaya, kazancıyla dinini kuvvetlendirmeye ve âilesinin geçimini te’min etmeye niyet etmelidir.

Bir sünnet var ki; Bu sünneti herkes yapıyor. Yapanların çoğu da sünnet olduğunu bilmeyerek yapıyor. Ama biz bilerek yaptığımız için sünnet sevabıda alacağız. Peki bu sünnet nedir?Kaylûle: Öğle uykusu - Gün ortasında biraz uyu-mak ki, sünnettir.

   
© incemeseleler.com