Kul hakkı nedir ve ahirette nasıl hesaplaşılır?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Kul hakkı o kadar öneme haizdir ki, Allah cc.'ın hakkından bile önce geldiği ifade edilmektedir. Peki kul hakkı nedir? Ahirete intikal eden haklar nasıl bizi etkiler. Belli başlı hak meseleleri ve toplamdan hali olamayan bizlerin bilmesi icap eden muaşeret adapları nelerdir?

Türkçe Hatim duası

Yayınlanma Umumi Meseleler

Arapça dua yapmak en evla olanıdır ama mugtezai hale göre de hareket etmek icap ettiğinden bazı programlarda Türkçesini ilave etmek hatta bazen tamamen Türkçe yapmak gerekebiliyor. Türkçe dualarda aşağı yukarı kullanılan ifadeler aynı. Biz bir çok duayı güzelce derleyerek mütevazi bir dua çalışması yaptık. Sünnet merasimlerinde, ceneze merasimlerindeki ilaveleri de ayrıca belirttik. Bazı yerlere de kendimiz eklemeler yaptık İstifade etmeniz temennsi ile.

Kibrit-i Ahmer nedir?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Kibrît-i ahmer, bir iksîr ve mâdendir. Onunla hâlis altın yapılır. Kibrît-i ahmerden, işlenmiş altın mâdenine azıcık katıldığında, hâli üzere kalır. Aksi durumda, yani mâden işlenmemişse, değişime uğrar ve seneler sonra aslî hâlini kaybeder. Kibrît-i ahmerin Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz tarafından zikredildiğini, Hz. Ali (r.a.)’den rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte görüyoruz.

Bela, hastalık ve musibetler için güzel bir dua

Yayınlanma Umumi Meseleler

Gerek toplum olarak, gerekse münferid olarak karşımıza çıkan bela ve musibetlere karşı okunması icap eden bir dua. Hz. Ali zamanındaki bir kıssa ve bu duanın esrarını öğrenip tatbik etmeli bela olsa da olmasa da her gün bu duayı okumayı da alışkanlık haline getirmeliyiz.

Takva ve vera yolculuğunda 10 önemli nokta!

Yayınlanma Umumi Meseleler

Malum takva, Allahtan korkarak haramlardan sakınmak ve vera da şüpheli şeylerden uzak durmak olarak ifade edilir. Vera mertebesindeki bir mümin halis, muhlis samimi ve ihlaslı bir kul olma yolunda hızla ilerliyor demektir. Peki günlük islamı yaşarken veramızın testi mahiyetindeki hususlar nelerdir? Hepimiz kendimizi sınayalım. 10'da kaç vera sahibiyiz?

Ashab-ıl Yemin ve Şimal ne demektir?

Yayınlanma Umumi Meseleler

Ashâb-ı yemîn veya ashâb-ı meymene, kelime olarak sağcılar, sağın adamları, sağ taraf insanları demektir. “Yemîn”; sağ, sağ taraf, uğur, kuvvet, yemin mânâlarına olduğu gibi, “meymene” de uğur, bereket ve sağ taraf mânâlarına gelmektedir. Dînî ıstılâhımızda ise, âhirette amel defterleri sağ taraflarından verilecek olan kişiler demektir. Bugünkü siyâsî ve iktisâdî mânâdaki sağcılık ve solculukla bir alâkası yoktur.
Kur’ân-ı Kerim’de, ashâb-ı yemîn’den şöyle bahsolunmaktadır: