Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim Cenâbı Hak tarafından,bizlere hidâyet rehberi,nur, şifa ve rahmet olarak indirilmiştir. Bu büyük nîmetten insanların nasıl istifâde edeceği de yine âyeti kerimeler,hadis-i şerifler ve bunlardan mülhem ulâmanın fetvâları ile belli esaslara bağlanmıştır. Biz burada bu hususlardan bâzılarını mümkün mertebe  arz etmeye gayret edeceğiz.

Kaza borcu olan Mutaassıp bir gazete yazarı kendisine sorulan "Kaza borcu olan teravih kılabilir mi? Şafii’de de aynı mıdır?" sualine "Kaza borcu varsa teravih kılamaz. Evet, Şafii’de de aynıdır." şeklinde, kafasına göre fetva vermiş.

Zamanımızda yapılan alış-verişlerin çoğunda, peşin satışla veresiye satış arasında farklı fiyat uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir satış muamelesi fasit midir?

İmam-ı Azam hazretlerinin hocaları sayılamayacak kadar çoktur. İmam Ebu Hafsı’l-Kebir Buhari hazretleri dört bin kadarını zikretmiştir. Fakat diğer ulema, “İmam-ı Azam hazretlerinin, tabiinden dört bin kadar hocası vardır, tamamı saymak imkan haricidir” derler.

Hepimizi ilgilendiren, günlük hayatımızda cevabı aranan kısa ve manidar sorulardan derlemeler.

Zekatın hak olduğunu biliriz. Zamanı gelince de yakınımızdaki hocalardan birisinden yardım isteriz. Halbuki ilim öğrenmek her mümin üzerine farz ise zekatla sürekli hemhal olan bir zenginin de bu ilmi öğrenmesi icap eder. O yüzden en azından şu ibtidai bilgiler bilinmelidir.

Takvimlerimizde geçen v Vasati ve ezan saatinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz?

   
© incemeseleler.com