Fetva vermek o kadar kolay değil

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

İmam-ı Azam hazretlerinin hocaları sayılamayacak kadar çoktur. İmam Ebu Hafsı’l-Kebir Buhari hazretleri dört bin kadarını zikretmiştir. Fakat diğer ulema, “İmam-ı Azam hazretlerinin, tabiinden dört bin kadar hocası vardır, tamamı saymak imkan haricidir” derler.

Zekat ve kurban nasıl hesaplanır?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Zekatın hak olduğunu biliriz. Zamanı gelince de yakınımızdaki hocalardan birisinden yardım isteriz. Halbuki ilim öğrenmek her mümin üzerine farz ise zekatla sürekli hemhal olan bir zenginin de bu ilmi öğrenmesi icap eder. O yüzden en azından şu ibtidai bilgiler bilinmelidir.