İmam-ı Azam hazretlerinin hocaları sayılamayacak kadar çoktur. İmam Ebu Hafsı’l-Kebir Buhari hazretleri dört bin kadarını zikretmiştir. Fakat diğer ulema, “İmam-ı Azam hazretlerinin, tabiinden dört bin kadar hocası vardır, tamamı saymak imkan haricidir” derler.

Hepimizi ilgilendiren, günlük hayatımızda cevabı aranan kısa ve manidar sorulardan derlemeler.

Zekatın hak olduğunu biliriz. Zamanı gelince de yakınımızdaki hocalardan birisinden yardım isteriz. Halbuki ilim öğrenmek her mümin üzerine farz ise zekatla sürekli hemhal olan bir zenginin de bu ilmi öğrenmesi icap eder. O yüzden en azından şu ibtidai bilgiler bilinmelidir.

Takvimlerimizde geçen v Vasati ve ezan saatinin ne anlama geldiğini biliyor muyuz?

Namazın şartlarından birisi vaktin girmiş olmasıdır. Bazı yerler, dünyanın coğrafi özelliklerinden dolayı kasdedilen manada vaktin girmemesi hasebi ile namazlardan bazılarıınn vakti girmediği için  5 vakit namazın oradalarda cari olmadığı ifade ediliyor. Peki bunun aslı ve izahı nedir?

Selam vermek sünnet, almak farzdır hadisi şerifini hepimiz biliriz. Ama bazı hallerde selam vermek uygun olmayıp mekruhtur. Peki bu halleri biliyor muyuz? Yoksa selam verip sevap alacağız derken günah almayalım..

İma ile namaz kılma tabirini duymuşuzdur, ama herhangi bir rahatsızlıkta, hemen başvurulmalı mıdır? Hangi şartlarda kılınabilir?

   
© incemeseleler.com