Diyanet din işleri yüksek kurulu, eskiden beri zaman zaman çok iyi kararlar veriyordu.Bu defa da geçen hafta son derece güzel bir karar vermiş. 1400 seneden beri camilerde bir tane sandalye görülmezken bir senedir her taraf sandalye dolmuştur. Mesele dinde reform hareketinin bir tatbikatıdır. Gizli eller bu işi cami dernekleri ve görevlilerin eliyle masum görüntülerle yapıyor amma işin arkasında İslam düşmanı eller vardır. Bu iş son derece önemlidir. İşte diyanetin almış olduğu karar.

Özellikle teravih namazlarında veya hızlı kıraat esnasında İhlas suresini okurken, ....Ehad- Allahüssamed ayetlerini birleştirip (ehadü-nillâhüssamed) şeklinde okuyanlar oluyor. Bu caiz midir?

Başkasının evine giren eğer yabancı ise izin istemeksizin girmesi helâl olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak “ Ey iman edenler ehline selâm verip ünsiyet edesiye kadar kendi evlerinizden başka evlere girmeyiniz.” buyurmuştur.[1] İzin istedikten sonra içeri girmek helâl olur. İçeri girince önce selâm verir. Eğer içeriye girmeye izin verilmezse dönüp gider.

Kadınların evden çıkmaları izne tabidir kaidesi bir hakikattir. Ancak bazı durumlarda eşinden izin almadan çıkabilir.

Erkeğin kadına bakmasında 7 farklı durum vardır. Eşine, nikahlanması haram olan akrabalarına, cariyesine, başkalarının cariyesine, yabancı hür kadınlara ve nikahı haram olmayan akrabalarına karşı sınırlar nelerdir. Hepimiz ilgilendiren bu mühim mahremiyet hususunda fıkıh ne diyor?

Nafile namazların münferiden kılınmasının fıkhi bir hükmü olduğu sabit. Ancak özellikle mübarek gecelerde, cemaatle tesbih namazı kılındığı oluyor. Fıkıh alimleri bu hususta ne diyorlar?

Gerek Kur'an-ı Kerim olsun gerekse tefsir tercümesi olsun ve gerekse içerisinde ayeti kerime yazılı olan herhangi bir dini kitap olsun bunlara abdestsiz el sürülebilir mi? hepimizi ilgilendiren bir mesele. Fukahanın bu mevzu ile alakalı görüşlerinden oluşan bir derleme hazırladık..

   
© incemeseleler.com