Beş vakit namazın içerisinde pek ayrı bir ehemmiyet arzeder Sabah Namazı. Hz. Allah ona öyle ehemmiyetler vermiştir ki bu namazı cemaatle kılabilmek için kilometrelerce mesafe katetmeyi bile göze alır mümin. İşte Sabah namazının ehemmiyeti ile alakalı engin gülistandan derlenen bir kaç demet.

Bir işten maksad ne ise hüküm ona göredir.
1. Ukudda itibar; makasıd ve meaniyedir, elfaz ve mebaniye değildir.
2. Şekk ile yakin zail olmaz.
 

Soru: Yatsı namazının vaktinde, Fazilet Takvimi ile IGMG Takvimi arasında yaklaşık bir saatlik bir fark var. Bunun sebebi nedir?

Cevap: Yatsı namazının vakti, ufuktan kızıllığın kaybolmasıyla başlar. Bu da güneşin ufuktan belli bir açıda aşağı inmesine bağlıdır. Bu açı İmam-ı Azam’a göre -19° derece olup, İmameyn’e (İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed) göre -17° derecedir. -17° derece hususunda diğer üç mezhep imamları da aynı görüştedirler.

Türkçe dili, arapça ve farsça gibi mecazî deyimler ile doludur. Yukarda değinilen "hakikat-mecaz-kinaye" kelimeleri bu sebebledir.

Mesela "yüz çevirmek" tabiri nasılsa kişinin kafasını 180 derece çevirdiğini değil de, birisiyle ilgilenmemeyi anlatıyor ise, "baldırı çıplak" tabiri nasılsa iç çamaşır ile dolaşmaktan çok, işi-gücü olmayan biri için kullanılıyor ise, "yakayı ele vermek" nasılsa "gömleğin yakası" denen bir nesneye başkasının eline vermekten ziyade, yakalanmayı anlatıyor ise, "yüzü suyu" tabiri de "yüz" ve "su" nesnelerinden çok "hatır" meselesidir.

Maalesef müslümanlar yakın zaman içerisinde ehl-i sünnet ulemasının o kıymetli yolundan ayrı bir din inancı ile yetiştiriliyorlar. Bu sebeble dinimizde olan şeyler söylendiği vakit, sanki dinden değilmiş gibi tepki gösteriyorlar. Bazı artniyetli insanlar da, müslümanların zihinlerini bulandırmak ve müslümanlar arasına nifak sokmak amacıyla böyle hareketlerde bulunuyorlar.Hiçbir müslümanın herhangi bir vakit namazı inkar ettiği yoktur ve bu düşünelemez de; farzlardan birini inkar dinimizde küfürdür, inkar eden kafir olur.

Fıkh kitaplarında bulunan ve imamlarımız tarafından naklî esaslara dayanılarak yapılmış ictihadlardan darulharb'e ait olanlar, örneğin hınzırın satışı vs. gibi hususlar "kişinin bu işe koyulması" manasından çok "çalıştığı yerde böyle birşey varsa maaşı helaldir" manasındadır.

(Fetâvâ-yi Hindiyye)de, beşinci cüz’de diyor ki, (Duâ ederken, avuçlar semâya karşı açık, iki el aralık ve göğüs hizâsında olmalıdır).Bu tür rivâyetlerin hepsi "öneri" şeklindedir Ancak bilinir ki, adab konularında eğer bir fiili destekleyen HADİS ve MÜCTEHİD nakli var ise, buna uyulur.

   
© incemeseleler.com