Ölüm ve cenaze işleri.. Hepimizin başına geleceği gibi her gün  akrabalarımızın arkadaşlarımızın müslüman kardeşlerimizin başına gelebilen bir hakikat. Peki biz muttaki bir genç olarak ölmek üzere olan kimseye yapılması icap eden muameleden başlayarak, ölüm anı, öldükten sonra, yıkama esnasında, telkin getirilmesinde, devir yapılması hususunda ne kadar fıkhi bilgiye sahibiz? İşte bu yazıda başta sahih fıkhi kaynak, fetevai hindiye olmak üzre, büyük islam ilmihali ve nimeti islamdan alıntılarla güzel bir bilgi birikimine sahip olacaksınız.

Nikahın gereklerinden biri olan mehrin az ve çok miktarı nedir? Çeyiz ile mehir aynı şeyler midir? İslam büyüklerinin öngördükleri örnek mehirler ve çeyizler nelerdir. Hepimizin okuyarak bilgilenmesi gereken bir yazı..

Satmış olduğu malın şerde kullanılacağını bildiği halde o malı satabilir mi ? Mesela satılan bir silah ile adam öldürüleceğini bildiği halde satmasının hükmü nedir?

Farz ve vacib olarak zimmeti meyyitte  kalan namazların affı umudu ile yapılan sadaka verme muamelesine “ Iskat-ı Salat ” denir.
Mükellef bir insan, farz ve vitir namazlarını, ima ile dahi kılabilecek gücü olduğu halde, eda veya kazasını yapmadan ölse, bu insanın, namazlarının manevi mesüliyetinden   kurtulmak ümidi ile, bu namazlarına mukabil olarak malının üçte birinden harcama yapılma
sını vasiyet etmiş olması lazımdır.

Yüce kitabımız Kur’ân-ı Kerim Cenâbı Hak tarafından,bizlere hidâyet rehberi,nur, şifa ve rahmet olarak indirilmiştir. Bu büyük nîmetten insanların nasıl istifâde edeceği de yine âyeti kerimeler,hadis-i şerifler ve bunlardan mülhem ulâmanın fetvâları ile belli esaslara bağlanmıştır. Biz burada bu hususlardan bâzılarını mümkün mertebe  arz etmeye gayret edeceğiz.

Kaza borcu olan Mutaassıp bir gazete yazarı kendisine sorulan "Kaza borcu olan teravih kılabilir mi? Şafii’de de aynı mıdır?" sualine "Kaza borcu varsa teravih kılamaz. Evet, Şafii’de de aynıdır." şeklinde, kafasına göre fetva vermiş.

Zamanımızda yapılan alış-verişlerin çoğunda, peşin satışla veresiye satış arasında farklı fiyat uygulanmaktadır. Bu şekilde yapılan bir satış muamelesi fasit midir?

   
© incemeseleler.com