İslamda karaborsa var mıdır?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Karaborsa, bir diğer ismi ile ihtikar lugaten; bir şeyi fiyatı yükselsin diye satmayıp bekletmektir. Şer’i şerifte ise; Yenecek bir şeyi veya insanların muhtaç olduğu bir şeyi fiyatı artması için kırk gün veya daha fazla bekletmektir. (Dürrül munteka)
Bu şekilde tanımlanan karaborsanın dini hükmü nedir ?

İki bayram arası düğün

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Halk arasında, iki bayram arasında düğünün uygun olmadığına yönelik bir inanış vardır. Bazı kimseler bu iki bayramı ramazan ve kurban olarak telakki ederken bazıları da bayram cuma gününe denk gelirse iki bayram olarak sayarlar. Peki aslı nedir?

Öğle ve ikindi namazlarında imam neden gizli okur?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Cenâb-ı Hak Kitâb-ı celîliyle Namaz ibâdetini farz kılmış, fakat nasıl kılınacağını beyan etmemiştir. Peygamber Efendimiz “Beni nasıl namaz kılıyor görürseniz öyle namaz kılınız” buyurmuşlar ve namazın nasıl kılınacağını fiilleriyle beyan etmişlerdir. Dolayısıyla bu suâle verilecek en kolay cevap “Peygamber Efendimiz öyle yaptığı için” şeklindedir.

Temkin vakti nedir, sahuru uzatır mı?

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

1983 yılına kadar takvimlerde herhangi bir ihtilaf yoktu. Dolayısı ile böyle bir soru zaidattandı. Ama bu yıldan sonra takvimlerdeki vakitlerin farklılaşması, hangisi muteberdir  tartışmasını da yanında getirdi. Özellikle sahur vakitlerinde, yemek yeme son ana kaldığı zaman temkin hakkımı kullanmak istiyorum şeklinde bir mantık zihinlerde yer edebiliyor. Bunun izahı nedir?

Kolay Tesbih namazı

Yayınlanma Fıkhi Meseleler

Cenab-ı Hakk'a karşı yapılan tevbelerin en makbulü, deniz köpüğü kadar dahi günahı silip atan tesbih namazını bilmeyenimiz yoktur. Sadece tevbe anında değil, bir iltica, şükür vb. durumlarda da kılınan çok tesirli bir namaz. Normal bir kimsenin 20- 25 dakikada kılabildiği bu 4 rekatlık namazı aslında biraz daha kısa sürede kılmak mümkün.